US News tập ngữ lĩnh vực Vật lý ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội đứng của 502 rành cầu

Giáo dục - Khuyến Học
Phòng thể nghiệm Vật lý cụm trường đoản cú ĐH Quốc gia Hà Nội

Phòng thể nghiệm Vật lý cụm trường đoản cú ĐH Quốc gia Hà Nội

Phương pháp tập mức cụm trường đoản cú Bảng tập mức cạc trường học làm bằng đại học thắng nhất Toàn cầu gồm 13 ăn xài chấy: Uy tín nghiên cứu tinh tường cầu (trọng mạng 12,5%), Uy tín nghiên cứu khu vực (trọng mạng 12,5%), Công cha khoa học (trọng mạng 10%), Sách (2,5%), Hội thảo (2,5%), Tác cồn cụm trường đoản cú trích dẫn chuẩn mực hóa (10%), Tổng mạng trích dẫn (10%), Số ban cha khoa học thục top 10% thắng trích dẫn có nhất (12,5%), Tỷ luỵ phần trăm cụm trường đoản cú tổng mạng ban cha khoa học thục top 10% thắng trích dẫn có nhất (10%), Hợp tác quốc tế (5%), Tỷ luỵ phần trăm ban cha trường đoản cú cộng tác nghiên cứu (5%), Số ban cha có trích dẫn có nhất trong suốt mạng 1% thắng trích dẫn có nhất cụm trường đoản cú lĩnh vực khoa học (5%), Tỷ luỵ phần trăm mạng ban cha thục top 1% ban cha thắng trích dẫn có nhất (5%).

Kết trái tập mức lĩnh vực Vật lý cụm trường đoản cú Việt Nam theo cạc ăn xài chấy trên như sau: Uy tín nghiên cứu Vật lý khu vực (Physics regional research reputation) có cụm từ mức 62, Tỷ luỵ ban cha Vật lý trường đoản cú cộng tác nghiên cứu (Physics percentage of total publications with international collaboration) có cụm từ mức 83, cạc ăn xài chấy khác thắng tập trường đoản cú vị trí 252 – 696, trong suốt đấy uy tín nghiên cứu Vật lý tinh tường cầu có cụm từ mức 472.

Cũng theo bảng tập mức nào là, trong suốt khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có ĐH Mahidol thắng tập cụm từ 494 tinh tường cầu, ĐH Chulalonkorn thắng tập cụm từ 548 tinh tường cầu trong suốt mạng 9 cơ sở lam bang cap 3 tai ha noi làm bằng đại học thắng US NEWS tập mức; Malaysia có ĐH Malaya có cụm từ mức 266 trong suốt mạng 8 cơ sở lam bang cap 3 tai ha noi cụm trường đoản cú Malaysia thắng tập mức.

Bảng tập mức cạc trường học làm bằng đại học thắng nhất Toàn cầu đánh giá 1.372 trường học làm bằng đại học và tập mức 1.250 trường học làm bằng đại học trường đoản cú 75 nhà nước, dựa trên cơ sở dữ liệu cụm trường đoản cú Clarivate Analytics InCites (Hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học ISI, hiện thắng duy trì vày Clarivate Analytics, trước đây là phần kinh dinh Sở hữu Trí tuệ và Khoa học cụm trường đoản cú Thomson Reuters ).

Hồng Hạnh