TPHCM: Nắm tình hình nhà giáo hệ trọng tới dự án Thủ Thiêm

Giáo dục - Khuyến Học

Cụ trạng thái, Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM đề nghị làm đoàn cơ sở tăng cường làm tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tình, tình cảm, ý kiến của cán bộ, nhà giáo và người cần lao can dự đến việc thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án trên địa bàn một số quận, huyện còn khiếu nại đông người, kéo dài; dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

TPHCM yêu cầu thế bức tình hình, quan tâm tới tâm tình nhà giáo can dự tới dự án Thủ Thiêm (Ảnh: Nguyễn Quang)
TPHCM yêu cầu thế bức tình hình, quan tâm tới tâm tình nhà giáo can dự tới dự án Thủ Thiêm (Ảnh: Nguyễn Quang)

Phối hợp với Cấp Ủy, Chính quyền cùng vội vàng kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận trong suốt cán bộ, nhà giáo và người cần lao; nắm chắc nội dung, thường xoi tuyên truyền tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ giương mực vách thị can dự đến việc thực hiện các dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án khác còn khiếu nại đông người, kéo dài trên địa bàn một số quận, huyện.

Các một vị nắm tình hình cán bộ, nhà giáo và người cần lao can dự trực tiếp tại các dự án và các thông báo trên các trang mạng xã hội tổng hợp, dự báo tình hình, đề xuất các giải pháp và gửi đi Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM bức đầu tự ngày 8/11.

Các nội dung nào thực hành theo làm văn ngày 25/10/2018 mực Ban Dân vận Thành ủy về việc nắm tình hình làm nhân, hòn chức, lao động thành phố (CNVC-LĐ) can dự đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) và một số dự án có khiếu nại đông người kéo dài tại các quận, huyện. Và làm văn 31/10/2018 mực Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về việc nắm tình hình CNVC-LĐ can dự đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Dự án Khu tỉnh vách Thủ Thiêm là dự án thắng dư luận đừng riêng ở TPHCM mặc cả nác quan tâm khi ảnh hưởng tới rất giàu người dân từ trần cáu, từ trần nhà cùng hành trình dính dấp chục năm đi năng khiếu kiện. Hiện nay, người dân TPHCM đương yêu cầu vách tra toàn diện dự án Thủ Thiêm.

Hoài Nam