Toán tương tác: “Đau đầu” tháp chữ viết L thành hình vuông kín

Giáo dục - Khuyến Học

Trong kỳ Toán tương tác dò nào, “cô gái vàng” Nguyễn Nga Nhi tiễn đưa ra đơn đề pa khá chông gai như sau:

Trong đơn trao diện trống không trung, mỗi một khi giữ phím Shift rồi nhắp lưu ban chuột trên trao diện, quý vị sẽ tạo ra đơn mẩu tháp màu xỏng ảnh chữ viết L gồm 9 ảnh vuông rỏ y chang rau.

Những miếng tháp nào có thể thắng kéo thả cọ thao tác chuột hay là quay theo bề kim đồng xỏ khi ta nhắp lưu ban chuột trên mẩu tháp (không trung giữ phím Shift).

Câu hỏi đặng ra là chúng ta cần ít ra bao lăm mẩu tháp như vậy thắng có thể tháp vách đơn ảnh vuông kín màu xỏng? Lưu ý là danh thiếp mẩu tháp không trung thắng đệp cxỏng lên rau dù chỉ là đơn phần.

Xin mời bạn đọc tiễn đưa ra lãi áp tống ra ô bình luận đằng dưới. Đáp án sẽ thắng đăng ra mực tàu Ba (16/10) đến đây.

Vũ Phong

Toán tương tác: “Đau đầu” tháp chữ viết L thành hình vuông kín
Rate this post