Toán tương tác: Ai áp giải đúng câu hỏi dành cho học trò chừng 5?

Giáo dục - Khuyến Học

Lần này là, “cô gái vàng” Nguyễn Nga Nhi đưa tiễn ra đơn bài bác nhen vốn liếng chỉ dành cho học trò cỡ 5 mà kiên cố chả dễ tí teo này vì đây là vố hỏi nằm trong suốt cá thi lùng trên dưới anh tài nhen học trẻ (MYTS) năm 2017.

Đề bài bác đề nghị rất đơn giản như sau:

Trong ảnh dưới đây có quờ quạng bao lăm ảnh tam giác chọc man rợ kích cỡ?

Hướng dẫn: Để dùng trao diện nhen tương tác, xin mời quý báu vì nhắp chuột ra danh thiếp ảnh rỏ. Mỗi ảnh đều có hai thể là màu xanh như ban sơ hay màu hường. Nhấp chuột sẽ công làm tráo màu danh thiếp ảnh rỏ này là tự xanh trải qua hường hay trái lại tự hường trải qua xanh.

Muốn xóa trưởng làm vệt màu hường đặng trở lại thể ban sơ, quý báu vì chỉ cần nhắp lưu ban chuột ra khoảng trống lổng màu trắng trên trao diện.

Xin mời quý báu bạn đọc thử lực và đưa tiễn ra vố giải đáp ra ô bình luận bên dưới.

Đáp án bài bác này là sẽ đặng đưa tiễn ra ra mực Ba (28/8) đến đây.

Vũ Phong

Toán tương tác: Ai áp giải đúng câu hỏi dành cho học trò chừng 5?
7.7 (76.67%) 6 votes