Tiếng Anh trẻ em: Từ vựng chủ đề con phẩy chưa bao giờ dễ đến thế!

Giáo dục - Khuyến Học

Hình ảnh biến hóa vách những con phệt ấm dại nghĩnh ngữ cậu bé nhác trong suốt hành ta trình đổi thay bản thân tốt tang vách cậu bé siêng năng, tốt bụng kiên cố sẽ khiến danh thiếp bé chứ khỏi bất thần và huých. Đồng thì, đây cũng sẽ là đơn bài học tốt nhắc nhỏm danh thiếp con trong suốt việc giúp nâng bác me những làm việc nhà.

Dưới đây là video bài học tiếng Anh chủ đề động phệt với 6 loài động phệt khôn với thân thuộc, xuất hiện rất giàu trong suốt danh thiếp câu chuyện chiếm ngữ bé và cũng chính là những con phệt nhằm nuôi trong suốt hồ hết danh thiếp trang trại miền quê Việt Nam.

Video gồm 6 từ vị tiếng Anh chủ đề động phệt với câu chuyện khôi hài và bài học sâu sắc sẽ giúp con ghi nhớ và vận dụng từ vị trực tính sau khi học:

Tiếng Anh trẻ em: Từ vựng chủ đề con phệt chưa bao giờ dễ đến thế!

– Từ vựng tiếng Anh trớt 6 loài động phệt thân thuộc:

Pig – /pɪɡ/ – Con heo.

Fish – /fɪʃ/ – Con cá

Bird – /bɜːrd/ – Con cu

Chicken – /ˈtʃɪkɪn/ – Con gà

Rabbit – /ˈræbɪt/ – Con thỏ

Cat – /kæt/ – Con mèo.

Video bài học tiếng Anh “Học từ vị chủ đề con phệt chưa bao giờ dễ đến thế!” sẽ lỡ là trợ thủ đắc lực giúp bác me dạy con tiếng Anh tại nhà, lỡ là nguồn tham khảo có ích cho danh thiếp con tìm hiểu trớt danh thiếp loài động phệt xung loanh quanh.

Video nhằm xây dựng với ảnh ảnh con phệt sinh động và câu chuyện thiệt bất thần và ưa sẽ khiến con thu nạp tiếng nói đơn danh thiếph hiệu quả. Bố me vẫn xem video bài học và với hành ta với con trong suốt việc chinh phục tiếng Anh mỗi một ngày!

Vũ Phong

Tiếng Anh trẻ em: Từ vựng chủ đề con phẩy chưa bao giờ dễ đến thế!
Rate this post