Tiếng Anh trẻ em: Học bay màu sắc qua slime ma quái quỷ

Giáo dục - Khuyến Học

Slime – huê đồ chơi có trạng thái chất dẻo đồng đa trạng thái màu sắc nhỉ và đương tang vách huê đồ chơi thủ công hoi “nghiện” đối xử đồng danh thiếp bé.

Từ huê đồ chơi nè bé có thể ngào nặn ra rất giàu hình thù khích và thoải mái sáng tạo.

Video bài học sáng tạo dưới đây sẽ dạy bé 8 từ vị và cấu trúc tiếng Anh thân thuộc hỏi trả lời phai màu sắc qua trò chơi khích đồng “chất lờn ma tai quái” nè.

Tiếng Anh trẻ em: Học phai màu sắc qua slime ma tai quái

– Cấu trúc hỏi phai màu sắc:

What color is it? – Đây là màu gì ạ?

It’s orange. – Màu cam đấy.

– Từ vựng tiếng Anh chỉ màu sắc:

Purple – /ˈpɜːrpl/ – Màu tím

Orange – /ˈɔːrɪndʒ/ – Màu da cam

Red – /red/ – Màu đỏ

White – /waɪt/ – Màu trắng

Yellow – /ˈjeloʊ/ – Màu vàng

Blue – /bluː/ – Màu xanh da trời đất

Pink – /pɪŋk/ – Màu đỏ

Green – /ɡriːn/ – Màu xanh lá.

“Màu sắc” là đơn trong suốt những chủ đề tiếng Anh căn bản và thông dụng nhất. Với 8 từ vị tiếng Anh chỉ màu sắc trong suốt video “Bé học tiếng Anh phai màu sắc qua Slime ma tai quái”, bé nhỉ có thể biểu đạt hồ hết danh thiếp phiết dụng xung vòng quanh văn bằng tiếng Anh đơn danh thiếph dễ dàng.

Ngoài việc hiểu thêm phai sự pha trộn màu sắc, cha mẹ cũng không quên đồng con ôn tập 8 từ vị tiếng Anh chỉ màu sắc thẳng thắng con có thể vận dụng và ghi nhớ từ vị lâu hơn.

Vũ Phong

Tiếng Anh trẻ em: Học bay màu sắc qua slime ma quái quỷ
Rate this post