ĐH Quốc gia Hà Nội đấu sử dụng kết quả kỳ thi THPT nhà nước đặt xét tuyển chọn trong suốt năm 2019

ĐH Quốc gia Hà Nội lỡ tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác tuyển chọn đâm giáo dục chính quy năm 2018 và phương hướng tuyển chọn đâm năm 2019”. Được biết, công tác tuyển chọn đâm giáo dục chính quy năm 2018, ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai theo hướng đa dạng […]

Continue Reading