TƯ Hội Khuyến học gặp gỡ 6 tác giả đọat Giải thưởng Khuyến giỏi – Nhân giỏi cáu Việt 2018

6 thắt gương khuyến tài bảnh ảnh. Tối ngày 20-11, Lễ giao trải “Nhân tài Đất Việt” 2018 hả tôn vinh vinh 6 tác giả choán Giải thưởng Khuyến tài với 6 tiến đánh đệ trình xuất sắc. Cụ thể: 1. Đề án: Máy xắt cỏ thứ yếuc vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm. […]

Continue Reading

Phó Chủ ngoẻo nước: “Dạy trẻ khuyết tật cần giàu nỗ sức và ái tình thương”

Phó Chủ ngoẻo nác Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ 48 bắt gương kiền điển hình có lắm cống hiến cho sự nghiệp tìm việc làm bằng trung cấp học trò ktiết tật. Chiều ngày 14/11, Phó Chủ ngoẻo nác Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ 48 bắt gương kiền điển hình có lắm cống […]

Continue Reading