Học tiếng Nhật: Tổng thích hợp tri thức ngữ pháp bài bác 6 Giáo đệ trình Minna no Nihongo

Học tiếng Nhật: Tổng hiệp tri thức ngữ pháp bài xích 6 Giáo đệ trình Minna no Nihongo Trong tiếng Nhật trợ dài đoản cú を (wo) thắng sử dụng được diễn đạt tân ngữ thứ ngoại động dài đoản cú. Ví dụ: – ジュースをのみます。: Tôi uống nước hoa trái. – サッカーをします。 : Tôi nhởi […]

Continue Reading

Trường ĐH Hoa Sen chính thức có chủ mới

Tham tham gia đại họp nào có 42 cổ đông và đại diện ủy quyền ngữ cổ đông, đại diện cho hơn 8,608 triệu cổ phiếu đủ quyền biểu quyết, đoạt tỷ lệ hơn 91% số phận cổ phần ngữ nhà trường học. Tại đại họp, cạc cổ đông hãy phê chuẩn đơn trường đoản […]

Continue Reading