Thiêng liêng hai tiếng “thầy cô”

Khi tao đương gõ những thòng nè thời chiếc điện thoại rung nặng và hiện giờ lên thòng chữ viết lách “Cô ngủ có chửa cô?” trường đoản cú trò cũ. Em ấy là đơn trong suốt căn số những “đứa con” trước nhất cụm từ tao hơn mười năm phứt trước. Ngày ấy, tao […]

Continue Reading