Một tập đoàn sở hữu 4 dài đại học?

Trước thông hiểu báo lan lan truyền phứt việc Tập đoàn trung hụic Nguyễn Hoàng tang vách chủ sở hữu mới cụm tự Trường ĐH Hoa Sen, đại diện lan truyền thông hiểu cụm tự tập đoàn nà thoả ban bố thông hiểu báo chính thức phứt việc nà. Trường ĐH Hoa Sen sẽ có […]

Continue Reading