Rào rào tuyển dụng, TPHCM đã thiếu ba

Đầu niên hụic, hàng loạt danh thiếp quận huyện ở TPHCM thông tin tuyển chụin dụng kiền (GV). Theo Sở GD-ĐT TPHCM, hiện nay nhỉ đương 5 quận huyện chửa có kế hoạch tuyển chụin dụng và 4 quận huyện đương thực hành tuyển chụin dụng. Các quận huyện đương lại, tính nết tới thời […]

Continue Reading