5 chấm đổi mới phương pháp dạy Sử

Dạy “chay”, học “chay” hoi nhẹ nề, nhàm ngán ngán Tại họp thảo “Đổi mới phương pháp tiểu học phổ quát tốt tạo vách thử những tiến đánh dân tinh cầu”, do trường học làm bằng cao đẳng giả Chu Văn An (Hà Nội) lỡ kết phù hợp tổ chảc ngày 27/10, kiền Trần Trung […]

Continue Reading

Nghệ An: Xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí duy trì dạy học 2 buổi/ngày

Đầu niên học 2018-2019, thức giấc Nghệ An chỉ đạo “xem xét ráng vắt” Quyết toan 1517/QĐ-UBND.VX ngày 20/4/2015 khiến cạc trường học làm tuần gấp 3 giá rẻ trên địa bàn thức giấc gặp khó khăn trong suốt việc duy trì dạy học 2 tã/ngày. Việc lâm thời ngừng thực hành ta Quyết toan […]

Continue Reading