Học tiếng Nhật: Tổng thích hợp tri thức ngữ pháp bài bác 6 Giáo đệ trình Minna no Nihongo

Học tiếng Nhật: Tổng hiệp tri thức ngữ pháp bài xích 6 Giáo đệ trình Minna no Nihongo Trong tiếng Nhật trợ dài đoản cú を (wo) thắng sử dụng được diễn đạt tân ngữ thứ ngoại động dài đoản cú. Ví dụ: – ジュースをのみます。: Tôi uống nước hoa trái. – サッカーをします。 : Tôi nhởi […]

Continue Reading

Phó Chủ ngoẻo nước: “Dạy trẻ khuyết tật cần giàu nỗ sức và ái tình thương”

Phó Chủ ngoẻo nác Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ 48 bắt gương kiền điển hình có lắm cống hiến cho sự nghiệp tìm việc làm bằng trung cấp học trò ktiết tật. Chiều ngày 14/11, Phó Chủ ngoẻo nác Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ 48 bắt gương kiền điển hình có lắm cống […]

Continue Reading