Học tiếng Nhật: Tổng thích hợp tri thức ngữ pháp bài bác 6 Giáo đệ trình Minna no Nihongo

Học tiếng Nhật: Tổng hiệp tri thức ngữ pháp bài xích 6 Giáo đệ trình Minna no Nihongo Trong tiếng Nhật trợ dài đoản cú を (wo) thắng sử dụng được diễn đạt tân ngữ thứ ngoại động dài đoản cú. Ví dụ: – ジュースをのみます。: Tôi uống nước hoa trái. – サッカーをします。 : Tôi nhởi […]

Continue Reading