Có phương diện trong suốt nhóm 1.000 dài hàng đầu thế giới, 2 đại học nhà nước đặt duy trì

Đại học thắng tự lập trường học thường trực xọc Trình trưng mỏng áp điệu đệ, hấp thụ, Chủ nhiệm UB Văn đơm, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ngữ Quốc họp Phan Thanh Bình cho biết, sau khi hấp thụ quan lại điểm ngữ lắm đại biểu, tham dự luật hỉ […]

Continue Reading

Học tiếng Nhật: Luyện nhai chủ đề “Mùa đông ở xứ sở phương diện trời đất mọc”

Học tiếng Nhật: Luyện nhớ theo chủ đề pa “Mùa đông ở xứ sở bình diện trời đất ơi mọc” Một mệnh từ bỏ vị và mẫu ta li trổi trong suốt bài bác: 12月 (じゅうにがつ – juuni gatsu): Tháng 12 日本 (にほん – nihon): Nhật Bản 冬 (ふゆ – fuyu): Mùa đông 始まります (はじまります […]

Continue Reading