Giả giả mạo chứng chỉ ngoại ngữ, sinh viên bị bắt ôi thôi học và cấm tham gia tuyển chọn 5 năm

Một đại diện mực tàu Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TPHCM xác dấn mới đây nhỡ phát hiện đơn đẻ hòn thục khuơ Hệ thống thông báo, sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC 450 chấm giả tảng đặng nạp xét tốt nghiệp. Một quyết định kỷ luật […]

Continue Reading