Trưởng Phòng GD-ĐT, Phó Hiệu cả “mạngc” vì mạng tiền Hiệu cả thuê quá to

Ông Võ Tuyến, Trưởng Phòng GD-ĐT Thị xã Hương Thủy cho biết, thời phòng chống qua có nhai chuyện “thầy Hợp mượn tiền”. Ông Tuyến thiêng tính chuyện chẳng hay bèn gọi ông Hợp lên để hỏi “vay mượn tiền làm việc gì, đừng vay quá nhiều” thì Hiệu trưởng này trả lời “do vợ […]

Continue Reading