“Cô giáo con lành lắm”

Các con nhỉ đương thời đoạn ham nhởi, ham nghịch, chộ cô giáo lành biết đâu lại lơ là bài xích vở? Cô giáo lập toán Zalo chung trưởng kiếm và thông báo chi tiết bài xích vở mực cạc con mỗi đơn ngày. Con gái tao muộn chạp, thẳng viết lách sót bài xích […]

Continue Reading