Trường ĐH Hoa Sen chính thức có chủ mới

Tham tham gia đại họp nào có 42 cổ đông và đại diện ủy quyền ngữ cổ đông, đại diện cho hơn 8,608 triệu cổ phiếu đủ quyền biểu quyết, đoạt tỷ lệ hơn 91% số phận cổ phần ngữ nhà trường học. Tại đại họp, cạc cổ đông hãy phê chuẩn đơn trường đoản […]

Continue Reading