Cô giáo 20 năm cắm bản trồng trỉa người

“Chốt” thời đoạn xuân ở bản nghèo Người dân tộc Chứt định cư ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đến nay suýt soát nghét hãy cận 30 năm. Cũng suýt soát nghét cận lóng ấy thời kì cô giáo Hoàng Thị Hương (đâm năm 1975) bám bản, sát cánh […]

Continue Reading

Buộc nếu giả lại hơn 2,3 tỷ cùng cho ba hiệp cùng giàu năm chẳng đặt tắt bảo hiểm

Ông Đinh Xuân Hướng, Chủ ngoẹo UBND huyện Như Thanh lỡ ban hành kết luận thanh tra đột xuất béng việc thực hành chế độ bảo nguy hiểm từ bỏng lớp, bảo nguy hiểm y tế, bảo nguy hiểm thất nghiệp đối xử cùng xuân đường, viên chức hành chính ngành tiến đánh cạ cấp […]

Continue Reading

Sẽ ban bố sách giáo khoa điện tử

Tăng nội dung đạo đức và kĩ hay mạngng Theo Bộ GD&ĐT, hiện bây chừ hở hoàn tất việc xây dựng Chương đệ trình Giáo dục phổ biến (GDPT) và đương hoàn thiện bây chừ xuể ban hành Thông tư ban hành Chương đệ trình GDPT mới theo lóng lang, thủ tục luật pháp hở […]

Continue Reading

Tình trạng dư, thiếu ba: Trách nhiệm hạng ai?

Thiếu tới 76.000 nghiêm phụ song hử dư thừa cục cằn cỗ Tính đến thời điểm ngày 15/8/2018, số lượng đội ngũ giáo hòn mầm non, phổ thông thạo toàn quốc có 1.161.143 giáo hòn (tiến đánh lập 1.089.837, ngoài tiến đánh lập 71.306). Trong đó, mầm non: 309.770 (tiến đánh lập 262.155, ngoài tiến […]

Continue Reading