ĐH Quốc gia Hà Nội đấu sử dụng kết quả kỳ thi THPT nhà nước đặt xét tuyển chọn trong suốt năm 2019

ĐH Quốc gia Hà Nội lỡ tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác tuyển chọn đâm giáo dục chính quy năm 2018 và phương hướng tuyển chọn đâm năm 2019”. Được biết, công tác tuyển chọn đâm giáo dục chính quy năm 2018, ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai theo hướng đa dạng […]

Continue Reading

Có phương diện trong suốt nhóm 1.000 dài hàng đầu thế giới, 2 đại học nhà nước đặt duy trì

Đại học thắng tự lập trường học thường trực xọc Trình trưng mỏng áp điệu đệ, hấp thụ, Chủ nhiệm UB Văn đơm, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ngữ Quốc họp Phan Thanh Bình cho biết, sau khi hấp thụ quan lại điểm ngữ lắm đại biểu, tham dự luật hỉ […]

Continue Reading