Bàn bay đổi mới giáo dục phổ biến

Ngày 27/10, họp thảo “Đổi mới trung gấp phổ biến trước đề nghị đào tạo đời công dân tinh cầu” hãy nổi tổ chức tại Trường tìm việc công cạ trung gấp Chu Văn An (Hà Nội). Các chuyên gia đều chỉ ra rằng, trước thiên hướng họp gia nhập càng ngày càng sâu rộng […]

Continue Reading