Phu nhân dịp cầm Tổng Bí thơ Lê Duẩn – Người liền quan liêu bụng, hỗ trợ học trò nghèo hiếu học

Trước thông báo bà Nguyễn Thị Vân – phu nhân cơ hội nuốm Tổng Bí thư trường học đoản cú Lê Duẩn trường học đoản cú è ở giai đoạn 93, Chủ nhổm Hội Khuyến học thức giấc Quảng Trị – Nguyễn Thị Hồng Vân tỏ bày niềm thư trường học đoản cúơng nuối tiếc […]

Continue Reading