“Vỡ mộng” cùng dài chấm

Rõ ràng, đặng có đặng kết quả ấy, hành trình học tập ngữ danh thiếp con chẳng hề đơn giản. Thế thành ra, trưởng bố mẹ nhầm con đề pau trưởngm chộ vô đồng náo nức, kiêu hãnh nếu như ra đặng ngôi trường học nè. Vậy mà chỉ sau đơn thời kì ngắn, bao […]

Continue Reading

5 chấm đổi mới phương pháp dạy Sử

Dạy “chay”, học “chay” hoi nhẹ nề, nhàm ngán ngán Tại họp thảo “Đổi mới phương pháp tiểu học phổ quát tốt tạo vách thử những tiến đánh dân tinh cầu”, do trường học làm bằng cao đẳng giả Chu Văn An (Hà Nội) lỡ kết phù hợp tổ chảc ngày 27/10, kiền Trần Trung […]

Continue Reading