TƯ Hội Khuyến học gặp gỡ 6 tác giả đọat Giải thưởng Khuyến giỏi – Nhân giỏi cáu Việt 2018

6 thắt gương khuyến tài bảnh ảnh. Tối ngày 20-11, Lễ giao trải “Nhân tài Đất Việt” 2018 hả tôn vinh vinh 6 tác giả choán Giải thưởng Khuyến tài với 6 tiến đánh đệ trình xuất sắc. Cụ thể: 1. Đề án: Máy xắt cỏ thứ yếuc vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm. […]

Continue Reading