Một tập đoàn sở hữu 4 dài đại học?

Trước thông hiểu báo lan lan truyền phứt việc Tập đoàn trung hụic Nguyễn Hoàng tang vách chủ sở hữu mới cụm tự Trường ĐH Hoa Sen, đại diện lan truyền thông hiểu cụm tự tập đoàn nà thoả ban bố thông hiểu báo chính thức phứt việc nà. Trường ĐH Hoa Sen sẽ có […]

Continue Reading

Chủ ngoẻo Quốc hội: Cần phát triển, nâng cao vị thế 2 Đại học Quốc gia

“Đại học” to hơn “dài đả bằng đại học giả”? Trình trưng thưa mới nhất đi một số vấn đề trong suốt việc áp tống đệ trình, tiếp nhận, chỉnh lý dự thảo luật sửa tráo, bổ sung đơn số mệnh điều mức luật Giáo dục đả bằng đại học giả (vừa hoàn tất ngày […]

Continue Reading