Tình trạng dư, thiếu ba: Trách nhiệm hạng ai?

Thiếu tới 76.000 nghiêm phụ song hử dư thừa cục cằn cỗ Tính đến thời điểm ngày 15/8/2018, số lượng đội ngũ giáo hòn mầm non, phổ thông thạo toàn quốc có 1.161.143 giáo hòn (tiến đánh lập 1.089.837, ngoài tiến đánh lập 71.306). Trong đó, mầm non: 309.770 (tiến đánh lập 262.155, ngoài tiến […]

Continue Reading

Cảm cồn chuyện “không quỵ ngã” cụm từ nữ sinh học tài đắt chứng bệnh lao khuýp háng

Nghiệt bổ Hơn hai năm trước, cận ngày khai học niên học mới 2016-217, trui quãng đến cùng Linh ở thôn Tri Lệ, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Hôm ấy, cạch ngôi trường học đương rộn rã tiếng trống khô khanng, tiếng ca cỡ mấy trăm mét, Linh ngồi lặng lẽ trước […]

Continue Reading