Phó Chủ ngoẻo nước: “Dạy trẻ khuyết tật cần giàu nỗ sức và ái tình thương”

Phó Chủ ngoẻo nác Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ 48 bắt gương kiền điển hình có lắm cống hiến cho sự nghiệp tìm việc làm bằng trung cấp học trò ktiết tật. Chiều ngày 14/11, Phó Chủ ngoẻo nác Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ 48 bắt gương kiền điển hình có lắm cống […]

Continue Reading

Chủ ngoẻo Quốc hội: Cần phát triển, nâng cao vị thế 2 Đại học Quốc gia

“Đại học” to hơn “dài đả bằng đại học giả”? Trình trưng thưa mới nhất đi một số vấn đề trong suốt việc áp tống đệ trình, tiếp nhận, chỉnh lý dự thảo luật sửa tráo, bổ sung đơn số mệnh điều mức luật Giáo dục đả bằng đại học giả (vừa hoàn tất ngày […]

Continue Reading