Bưu thếp 20/11 hay bì thư “trá hình”?

Nghe con trần thuật, tớ chộ rất ấn tượng đồng cô giáo. Vì trường học đoản cú ngày con ra khoảng 1 tới giờ, đây là dò trước tiên có đơn cô giáo hành động như cụ. Bao năm nay, tớ tđứtg tuột lâm ra hếtm giác khó chịu, day dứt khi căn cứ tới […]

Continue Reading