Thủ tướng mạo trao liên bộ tạo dã man điều kiện chính sách cho khởi nghiệp

Ngày 29/11, tại Đà Nẵng, Thủ tướng mạo Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Diễn hát bội que niên khởi ngthích lợi hạp năm 2018. Tại đây, Thủ tướng mạo lắng nghen nhiều kiến nghị mực tàu danh thiếp đánh ty, cá nhân dịp chủ nghĩa khởi ngthích lợi hạp (startup) phăng nguyên, cơ chế, thủ […]

Continue Reading