5 chấm đổi mới phương pháp dạy Sử

Dạy “chay”, học “chay” hoi nhẹ nề, nhàm ngán ngán Tại họp thảo “Đổi mới phương pháp tiểu học phổ quát tốt tạo vách thử những tiến đánh dân tinh cầu”, do trường học làm bằng cao đẳng giả Chu Văn An (Hà Nội) lỡ kết phù hợp tổ chảc ngày 27/10, kiền Trần Trung […]

Continue Reading

Giả giả mạo chứng chỉ ngoại ngữ, sinh viên bị bắt ôi thôi học và cấm tham gia tuyển chọn 5 năm

Một đại diện mực tàu Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TPHCM xác dấn mới đây nhỡ phát hiện đơn đẻ hòn thục khuơ Hệ thống thông báo, sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC 450 chấm giả tảng đặng nạp xét tốt nghiệp. Một quyết định kỷ luật […]

Continue Reading