Cô giáo 20 năm cắm bản trồng trỉa người

“Chốt” thời đoạn xuân ở bản nghèo Người dân tộc Chứt định cư ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đến nay suýt soát nghét hãy cận 30 năm. Cũng suýt soát nghét cận lóng ấy thời kì cô giáo Hoàng Thị Hương (đâm năm 1975) bám bản, sát cánh […]

Continue Reading