Ông Lê Hải An giữ chức Thứ cả Bộ Giáo dục – Đào tạo

Giáo dục - Khuyến Học
PGS.TS Lê Hải An, tân Thứ cả Bộ GD&ĐT

PGS.TS Lê Hải An, tân Thứ cả Bộ GD&ĐT

Theo Quyết toan mệnh 1475/QĐ-TTg, Thủ tướng tá thoả điều rượu cồn, bổ nhậm có thì vận hạn ông Lê Hải An, Hiệu cả Trường Đại học Mỏ-Địa chồng, giữ chức phận Thứ cả Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Hải An, đẻ năm 1971, là Kỹ sư Địa Vật lý, ĐH Thăm dò Địa chồng Matxcơva, CHLB Nga; Thạc sĩ Dầu khí, ĐH Tổng phù hợp Brunei; Tiến sĩ Dầu Khí ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh.

Tại dài ĐH Mỏ Địa chồng, ông An ngần là giảng sư, Bí ấu thơ Chi đoàn, cả khoa, giám đốc Trung tim nghiên cứu môi dài địa chồng, cả phòng hiệp tác quốc tế, Phó Hiệu cả… từ bỏ năm 2014 tới nay là Bí ấu thơ Đảng ủy, Hiệu cả dài ĐH Mỏ Địa chồng.

Nhật Hồng

Ông Lê Hải An giữ chức Thứ cả Bộ Giáo dục – Đào tạo
Rate this post