Nhặt đặt 15 triệu cùng, học trò chừng 3 chừng tới công an giả lại tiền cho người công lâm

Giáo dục - Khuyến Học

Ngày 7/11, thông báo từ bỏ trường học Tiểu học Định Tân cho biết, 2 em học trò mực tàu nhà trường học nhanh tốt chiếc ví có 15 triệu đồng bạc phương diện, hử tiễn chân tới Công an xã Định Tân trình báo đặt làm bộ làm tịch lại cho người công sa.

Hai em Ngô Nhất Phi và Trịnh Ngọc Mạnh, học trò khoảng 3B, trường học Tiểu học Định Tân.
Hai em Ngô Nhất Phi và Trịnh Ngọc Mạnh, học trò khoảng 3B, trường học Tiểu học Định Tân.

Theo đấy, trong khi đương trên đường đi học phai, hai em Ngô Nhất Phi và Trịnh Ngọc Mạnh, học trò khoảng 3B, trường học Tiểu học Định Tân hử nhanh tốt đơn chiếc ví, bên trong có 15 triệu đồng bạc phương diện và đơn căn số giầy tờ quan yếu khác.

Sau đấy, hai em Phi và Mạnh hử tới công an xã trình báo đặt quãng lại chủ nhân mực tàu chiếc ví. Công an xã Định Tân hử giao thông đồng bà Lê Thị Oanh, trọ tại thôn Yên Định, xã Định Tân – người bị sa ví tiền, tới dìm lại tài sản.

Được biết, hai em Ngô Nhất Phi và Trịnh Ngọc Mạnh đều có tình cảnh gia đình khó khăn. Hành rượu cồn nhanh tốt mực tàu sa, làm bộ làm tịch lại sức chết mực tàu hai em rất đáng tốt biểu dương, khen thưởng và là buộc gương sáng đặt danh thiếp em học trò khác noi theo.

Duy Tuyên