Nguyên kế toán “xin” hóa đơn, “mượn” account đặt… cướp đoạt tiền

Giáo dục - Khuyến Học

Từ số phận tiền “trên trời” rớt ra trương mục người thuê phương diện văn bằng…

Theo tài liệu ngữ PV Dân trí có đặt, qua công tác thanh tra quản lý tài chính tại Trường đánh văn bằng đại học giả Chuyên Bạc Liêu cho chộ, trước tháng 1/2015, người thuê phương diện văn bằng nửa văn phòng chống phẩm (gọi là người thuê) trong suốt Trường đánh văn bằng đại học giả Chuyên Bạc Liêu phát hiện trong suốt trương mục nảy sinh số phận tiền hơn 3 triệu đồng.

Đến tháng 2/2015, người thuê lại phát hiện trong suốt trương mục nảy sinh số phận tiền 8 triệu đồng, mà người thuê không trung biết số phận tiền là ngữ ai dời. Tuy nhiên, cả 2 dọ, bà N.T.M.L. (lúc nào là kế nhóm trường học) có gặp người thuê và nói là có người chua dời tiền cho bà L. bởi vậy nhờ cậy co hộ.

Thấy vấn đề trên có sự thất thường bởi vậy cả 2 dọ người thuê vẫn bẩm cho bà Phú Thị Cẩm (thì chấm nào là Hiệu cả Trường đánh văn bằng đại học giả Chuyên Bạc Liêu) biết.

Sau khi biết sự việc, lãnh đạo Trường đánh văn bằng đại học giả Chuyên Bạc Liêu cho rà rà lại thì phát hiện có đơn số phận khoản chi đồng số phận tiền to, trong suốt khi thật tiễn không trung có nảy sinh.

Trong đấy, có đơn số phận chứng trường đoản cú dời khoản tính sổ đặt cho là “chữ viết ký không trung giả dụ ngữ Hiệu cả” như: Thanh nhóm tiền trồng trỉa hoa sân trường học 12,6 triệu đồng; tính sổ tiền đánh bảng meca chữ viết đặt 14,6 triệu đồng; tính sổ tiền sơn, chữa phòng chống học 18,7 triệu đồng; tính sổ tiền mua xếp học trò 18,2 triệu đồng;…

Vụ việc nào đặt cho là bà Phú Thị Cẩm có bẩm trực tiếp (không trung có văn bản) tới Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thức giấc Bạc Liêu.

Trường đánh văn bằng đại học giả Chuyên Bạc Liêu, chốn xảy ra mùa việc.
Trường đánh văn bằng đại học giả Chuyên Bạc Liêu, chốn xảy ra mùa việc.

… tới cướp đoạt dính líu trăm triệu đồng

Theo kết quả rà công tác thu, chi tài chính trường đoản cú năm 2014 tới năm 2015, bà N.T.M.L. vẫn lập tổng số phận 32 chứng trường đoản cú khống, mạo chữ viết ký ngữ Hiệu cả phanh ký cạc hồ sơ, chứng trường đoản cú khống (như ký hiệp đồng, biên bản nghiệm ghi âm lý hiệp đồng, bảng kê chứng trường đoản cú tính sổ,…), ký dời khoản tiền tính sổ trường đoản cú trương mục dự nhóm, trương mục tiền gửi ngữ trường học tại Kho nhợt ra trương mục cá nhân chủ nghĩa người thân thể bà L. bật tại nhà băng, sau đấy bà L. nhờ cậy co ra cho bà dùng.

Trong đấy, có 17 chứng trường đoản cú sai phạm đồng tổng số phận tiền hơn 203 triệu đồng; có 14 chứng trường đoản cú sai phạm đồng tổng số phận tiền hơn 248 triệu đồng; có 1 chứng trường đoản cú sai phạm đồng số phận tiền cận 5 triệu đồng.

Kết luận nêu rõ, theo biên bản đánh việc, bà N.T.N.L. cho biết chứng trường đoản cú, hóa đơn tính sổ khống là do bà L. “xin” ngữ cơ sở buôn nửa trên địa bàn; đang trương mục ngữ người thân thể (như: chất, chua, dì, em, bạn…) là do bà L. thuê phanh dời tiền tính sổ khống ra phanh thật hiện hành vi cướp đoạt.

Thanh tra xác toan, trong suốt độ thì kì trường đoản cú 2014 tới năm 2015, lợi dụng nhiệm mùa đặt trao là quản lý tài sản và thu, chi tài chính ngữ Trường đánh văn bằng đại học giả Chuyên Bạc Liêu, bà N.T.M.L. vẫn nuốm ái tình vi phạm có dọ và vi phạm nghiêm trọng luật pháp phứt tài chính, cướp đoạt kinh phí ngân sách Nhà nác vội vàng và có nguồn thu khác ngữ trường học, kinh phí hoạt động ngữ Hội Phụ huynh học trò,…

Tính tới thì chấm 31/12/2015, bà N.T.M.L. vẫn cướp đoạt tổng số phận tiền hơn 457,542 triệu đồng; trong suốt đấy, nguồn ngân sách Nhà nác vội vàng qua dự nhóm hơn 190 triệu đồng; nguồn thu dạy thêm, học thêm hơn 35 triệu đồng; nguồn chăm nom sức khỏe ban sơ cho học trò hơn 54 triệu đồng; nguồn quỹ hoạt động ngữ Hội Phụ huynh học trò hơn 176 triệu đồng.

“Đối chiếu tướng đồng quy toan ngữ luật pháp, hành vi sai phạm nêu trên ngữ bà N.T.M.L. là hành vi tham nhũng tài sản ngữ Nhà nác và ngữ Hội Phụ huynh học trò đặt quy toan tại Điều 3 ngữ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005”, kết luận nêu rõ.

Báo Dân trí sẽ tiếp kiến thông báo mùa việc nào.

Huỳnh Hải

Nguyên kế toán “xin” hóa đơn, “mượn” account đặt… cướp đoạt tiền
Rate this post