Học tin học excel: Định thể dữ liệu theo điều kiện

Giáo dục - Khuyến Học

Trong bảng xem cùng cây dữ liệu to, ngần ra nhằm những dữ liệu hãy mãn đề nghị cho trước là việc rất khó khăn và chết lắm thời kì, chửa trần thuật tới việc bạn ngần tuần tra mắt đền rồng sẽ dễ gặp sơ sót dữ liệu.

Khi đấy, bạn sẽ cần đơn đánh vắt giúp bảng xem lẻ cồn hơn, có thể đổi thay dựa trên tương tác mức người sử dụng, tự cồn ngần ra dữ liệu ăn nhập cùng điều kiện cho trước. Excel hả có sẵn đơn đánh vắt giúp bạn giải quyết vấn đề nè.

Mời bạn theo dõi video tốt biết chi tiết nhớ…

Vũ Phong

Học tin học excel: Định thể dữ liệu theo điều kiện
Rate this post