Học tin học Excel: Cách in ấn bảng tâm tính lỡ khít trên giấy A4

Giáo dục - Khuyến Học

In nhồi ngay là đơn trong suốt những vnhồi đề đặt quan liêu lòng nhất trong suốt Excel. Với bảng tính hạnh ngắn thời đơn giản, nhưng mà đồng những bảng tính hạnh trường và rộng từng 30 trói buộc, 30 thòng, thời sẽ rất khó khăn trong suốt việc in nhồi trên đơn trang giấy A4.

Video sau đây sẽ giới thiệu tới bạn cách có thể in nhồi những bảng tính hạnh “quá khổ” đấy lỡ khít trên trang giấy A4, lỡ đẹp mắt lỡ dễ dàng theo dõi dữ liệu.

Mời bạn theo dõi video tốt biết chi tiết nghen…

Học tin học Excel: Cách in nhồi bảng tính hạnh lỡ khít trên giấy A4

Vũ Phong