Học tiếng Nhật: Tổng hạp tri thức ngữ pháp bài bác 1 giáo trình Minna no Nihongo

Giáo dục - Khuyến Học

Học tiếng Nhật: Tổng hiệp tri thức ngữ pháp bài xích 1 giáo đệ trình Minna no Nihongo

Ngoài danh thiếp trường đoản cú vị và cấu trúc cú mà Phương Liên Sensei hử nhấc tới trong suốt bài xích, nội dung dưới đây sẽ tiếp chuyện giới thiệu thêm danh thiếp trường đoản cú vị và cấu trúc cú khác nhớ!

1. Từ vựng căn bản

わたし : Tôi

わたしたち : Chúng ta, chúng tớ

あなた : Bạn

あのひと : Người kia

あのかた : Vị kia

みなさん : Các bạn, danh thiếp anh, danh thiếp chị, mọi rợ người

◊さん <◊san> : Anh ◊, Chị ◊

◊ちゃん <◊chan> : Bé (sử nhửng cho danh thiếp bé gái) hay đòi thân tình danh thiếp bạn gái

◊くん <◊kun> : Bé ~ (sử nhửng cho danh thiếp bé trai) hay đòi thân tình danh thiếp bạn nam

◊じん <◊jin> : Người nác ◊

せんせい : Giáo hòn

きょうし : Giáo hòn ( sử nhửng đặng nói tới nghề)

がくせい : Học đẻ, đẻ hòn

かいしゃいん : Nhân hòn công ty

◊しゃいん <◊shain> : Nhân hòn công ty ◊

ぎんこういん : Nhân hòn nhà băng

いしゃ : Bác sĩ

けんきゅうしゃ : Nghiên cứu đẻ

エンジニア : Kỹ sư

だいがく : Trường lam bang trung cap

びょういん : Bệnh biện

でんき : điện

2. Tên nhà nác trong suốt tiếng Nhật

アメリカ : Mỹ

イギリス : Anh

インド : Ấn Độ

インドネシア : Indonesia

かんこく : Hàn quốc

タイ : Thái Lan

ちゅうごく : Trung Quốc

ドイツ : Đức

にほん : Nhật

フランス : Pháp

ブラジル : Brazil

3. Cấu trúc cú (Ngữ pháp)

Mẫu 1 : _____は_____です。

Trong mẫu ta cú nè chúng ta sử nhửng trợ trường đoản cú は (đọc là “wa” chớ chả nếu như là “ha” như trong suốt bảng chữ cái). Đây là mẫu ta cú khẳng định đặng sử nhửng đặng nói quách nghề, quốc tịch,…

Ví nhử :

わたし は マイク ミン です。

(Tôi là Minh)

Mẫu 2 : _____は_____じゃではありません。

Với mẫu ta cú nè trợ trường đoản cú は hẵng đặng sử nhửng mà đeo ý nghĩa phủ định, ta có thể sử nhửng じゃ hay では đi trước co cụm ありません đều đặng. Cách sử nhửng cũng tương trường đoản cú như cú khẳng định.

Ví nhử :

サンミン さん は がくせい じゃ (では) ありません。

(Anh Minh chả nếu như là đẻ hòn.)

Mẫu 3 : ____は _____ですか。(“ _______ có nếu như chả?”)

Đây là trạng thái cú hỏi nghi vấn. Sử nhửng trợ trường đoản cú は và trợ trường đoản cú nghi vấn か. Khi muốn biểu thị sự nghi vấn hay chả kiên cố người ta đền rồng sử nhửng trợ trường đoản cú か ở chót cú. Trong cú nghi vấn phần chót cú đặng đọc với giọng cao hơn.

Ví nhử :

ミン さん は かいしゃいん ですか。

(Anh Minh có nếu như là hòn chớc công ty chả?)

Mẫu 4 : _____も _____です◊か◊。

Mẫu cú sử nhửng trợ trường đoản cú も (đeo nghĩa là “cũng là”). Đây là trợ trường đoản cú lỡ đặng sử nhửng đặng hỏi, lỡ đặng sử nhửng đặng đáp. Khi đặng sử nhửng đặng hỏi, người đáp có thể sử nhửng はい đặng đồng ý hay いいえ đặng chả đồng ý.

Chúng ta với tới với ví nhử sau:

A: わたしはベトナムじんです。あなたも ( ベトナムじんですか )

(Tôi là người Việt Nam, bạn cũng là người Việt Nam nếu như chả ?)

B: はい、わたしもベトナムじんです。わたしはだいがくせいです、あなたも◊

(Vâng, tớ cũng là người Việt Nam. Tôi là đẻ hòn lam bang trung cap, đương anh cũng cầm cố nếu như chả)

A: いいえ、わたしはだいがくせいじゃありません。◊わたしは◊かいしゃいんです

(Không, tớ chả nếu như là đẻ hòn lam bang trung cap, tớ là hòn chớc công ty.)

Trên đây là đơn căn số trường đoản cú vị và danh thiếp cấu trúc cú căn bản trong suốt bài xích 1 Giáo đệ trình Minna no Nihongo. Hãy lưu lại và giò quên tập dượt ngay nhớ.

Vũ Phong