Học tiếng Anh: Thử đố phát âm có thể khiến bạn “xoắn lưỡi”

Giáo dục - Khuyến Học

Tongue Twister trong suốt tiếng Anh thắng hiểu là đơn co cụm hay đơn cốp khó có thể nói dày thắng. Phần to những cốp nói nào là có sự trùng láy láy quách âm hay phụ âm, những chuỗi âm tương trường đoản cú đồng rau.

Khó là chũm cơ mà những co cụm Tongue Twister sẽ giúp người học tiếng Anh phát triển thắng những kỹ hay là nói siêng sâu.

Hãy với thử lực và đệp tành danh thiếp cốp Tongue Twister phổ quát dưới đây nhá!

Học tiếng Anh: Thử đố phát âm có thể khiến bạn “xoắn lưỡi”

#1: “Four furious friends fought for the phone.”

(Bốn cậu bạn tinh nghịch giỡn rau trên điện thoại.)

Cụm trường đoản cú trước nhất nào là “xoắn lưỡi” ở chính sự trùng láy điệp quách phụ âm đầu cụm từ danh thiếp trường đoản cú. Hãy thử xem độc giả thắng lưu loát chẳng nhá!

#2: “I scream, you scream, we all scream for ice cream!”

(Tôi hò la, bạn hò la, chúng ta với hò la vì kem!)

Đây là co cụm trường đoản cú rất thông dụng trong suốt tiếng Anh, nhất là đồng những đứa trẻ rỏ. Theo lắm học viên, co cụm trường đoản cú nào là rất dễ đệp dượt.

#3: “She sells seashells by the seashore.”

(Cô ấy nửa vỏ sò thẳng tuột ria bờ biển.)

Nếu muốn đệp dượt phát âm phụ âm “s” trường học và ngắn, bạn cố định nếu như luyện nói co cụm trường đoản cú nào là thực lắm.

#4:

“Betty Botter bought some butter

But, she said this butter’s bitter

If I put it in my batter,

It will make my batter bitter.

But, a bit of better butter will make my batter better.

So, it was better Betty Botter bought a bit of better butter.”

(Betty Botter mua đơn ít bơ.

Nhưng, cô ấy nói quách vì đắng cụm từ loại bơ nào là. Nếu mình vứt nó ra bột,

Nó sẽ làm cho bột cụm từ mình đắng. Nhưng, đơn tẹo bơ thắng hơn sẽ làm cho bột cụm từ mình thắng hơn. Vì chũm, sẽ thắng hơn nếu như Betty Botter hãy mua đơn tẹo bơ thắng hơn.)

Một xong văn trường học dưới đây rất đáng thắng danh thiếp bạn thử lực đệp dượt mỗi một ngày đó nhá!

#5:

“Peter Piper picked a peck of pickled peppers,

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,

Where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked?”

(Peter Piper dày vô vô số ớt ngâm tôm, nếu như Peter hãy dày rất lắm ớt ngâm tôm thời những quả ớt ngâm tôm mà Peter Piper hãy dày ở đâu rồi?)

Rất phổ quát trong suốt tiếng Anh, cốp nói quách người đàn ông Peter Piper nào là sẽ là đố thức chẳng rỏ đồng danh thiếp bạn!

Bạn chộ đó, tiếng nói nào là cũng có Tongue Twister – những co cụm trường đoản cú khiến người nói nếu như xoắn lưỡi. Trong tiếng Anh và tiếng Việt, mỗi một co cụm trường đoản cú nào là đều khiến chúng ta nếu như chết thật lắm làm lực, thời kì thắng đệp dượt.

Để có danh thiếph học tiếng anh hiệu quả nhất, bạn có thể đệp dượt qua danh thiếp video đồng danh thiếp bước sau:

Bước 1: Xem và nhá thực kỹ video.

Bước 2: Ghi cóp lại danh thiếp cốp thắng bạn có thể học thắng trưởng trường đoản cú mới.

Bước 3: Luyện đệp hàng ngày lạ danh thiếph đọc nhái lại danh thiếp cốp tongue twister khó thắng luyện phát âm.

Luyện đệp mỗi một ngày và thử lực đồng danh thiếp co cụm trường đoản cú càng ngày càng khó hơn bạn nhá!

Vũ Phong

Học tiếng Anh: Thử đố phát âm có thể khiến bạn “xoắn lưỡi”
Rate this post