Học tiếng Anh: Cách sử dụng Đại tự sở hữu và Tính tự sở hữu chuẩn mực nhất!

Giáo dục - Khuyến Học

Đại trường đoản cú sở hữu và tính trường đoản cú sở hữu là những loại trường đoản cú đề pan rồng hoi khó khăn cho người học khi ứng dụng chúng ra trong suốt cốc nói hay bài bác viết lách hàng ngày. Vậy có cạch nào là nổi phân bặt đặng hai loại trường đoản cú vị nào? Hãy bắt đầu bài bác học ngày bữa nay nổi trên dưới đặng cốc giải đáp thỏa đáng nhất nhai.

Học tiếng Anh: Cách sử dụng Đại trường đoản cú sở hữu và Tính trường đoản cú sở hữu chuẩn mực nhất!

1. Định nghĩa đại trường đoản cú sở hữu và tính trường đoản cú sở hữu là gì?

Đại trường đoản cú sở hữu và tính trường đoản cú sở hữu đề pau đặng sử dụng nổi chỉ đơn phiết gì, đơn của gì ghẹo chạy sở hữu của đơn ai đó.

Trong tiếng Anh có 7 đại trường đoản cú, ứng đồng 7 tính trường đoản cú sở hữu và đại trường đoản cú sở hữu gồm:

Phân bặt đại trường đoản cú sở hữu và tính trường đoản cú sở hữu

Phân bặt đại trường đoản cú sở hữu và tính trường đoản cú sở hữu

Nếu nổi ý bạn sẽ chộ, kép hát trường đoản cú: “My” và “Mine” đặng dời trường đoản cú đại trường đoản cú “I”; kép hát trường đoản cú “Its” và “Its” với đặng dời trường đoản cú đại trường đoản cú “It” nhưng mà cạch phát âm, cạch viết lách của hai kép hát trường đoản cú nào lại khác rau. Như thay, chỉ cần nhai hai kép hát ngoại luỵ nào, thêm hậu tố “s” ra chót mỗi một trường đoản cú ở trói buộc 2 bạn sẽ có đặng trói buộc 3 biểu lộ đại trường đoản cú sở hữu. Đây chính là mưu nhai đại trường đoản cú sở hữu và tính trường đoản cú sở hữu đó nhai.

2. Cách sử dụng

Tính trường đoản cú sở hữu bộc trực đứng trước danh trường đoản cú nổi chỉ sự sở hữu của ai đó.

Còn đại trường đoản cú sở hữu có thể đứng đơn tui tương đương đồng đơn tình ái trường đoản cú sở hữu phối hợp đồng đơn danh trường đoản cú.

Ví dụ: His T-shirt is black. Hers is blue. Mine is white.

(Áo của anh ấy màu rủi. Áo của cô ấy màu xanh dương. Và áo của trui màu trắng).

Nếu bạn muốn nói cốc: “Đó là chiếc điện thoại của trui.”, bạn có thể sử dụng cạc mẫu ta cốc đa dạng khác rau như:

“That is my phone.” (Đây là chiếc điện thoại của trui.)

• The phone is mine. (Chiếc điện thoại nào là của trui.)

“ That is her cat.” (Con mèo nào là của cô ấy.)

• That cat is hers. (Con mèo nào là của cô ấy.)

Để cố gắng đặng đứt hơn cạch sử dụng của đại trường đoản cú sở hữu và tính trường đoản cú sở hữu bạn hả xem kỹ video nhai!

3. Luyện xếp siêng năng

Không có cạch nào là đi tới thành công sít hơn việc tui từ bỏ tiến đánh, từ bỏ giải quyết. Việc học tiếng Anh cũng như thay. Hãy từ bỏ giác học xếp tiếng Anh và sử dụng chúng mỗi một ngày sao cho khả năng sử dụng của nó tăng cao.

Bạn vì thế học theo 3 bước học xếp, ôn xếp và học tiếng Anh qua video dưới đây:

• Bước 1: Xem thực kỹ nội dung video.

• Bước 2: Ghi cóp lại những trường đoản cú của khó, cấu trúc cốc hay, mới mẻ.

• Bước 3: Luyện xếp hàng ngày phê duyệt tiến đánh bài bác xếp, luyện đọc, luyện nói, luyện nhai.

Như thay, nổi có thể trang bị cho tui hành trang tiếng Anh thực được, bạn hả có cạch học thực được bộc trực trường đoản cú ban sơ. Chúc bạn sớm hoàn tất đích mà tui vẫn đề pa ra nhai!

Vũ Phong

Học tiếng Anh: Cách sử dụng Đại tự sở hữu và Tính tự sở hữu chuẩn mực nhất!
Rate this post