Học tiếng Anh: Bí kíp dùng giới từ “in – on – at” thiệt chính xác

Giáo dục - Khuyến Học

Tiếng Anh có rất lắm cạc giới tự khác rau. Mỗi giới tự lại thắng sử nhửng trong suốt những trường hợp cụ thể, cảnh huống khác rau. Trong đấy ba giới tự trong suốt tiếng Anh chỉ thì kì thắng sử nhửng lắm nhất, phổ thông nhất bao gồm: In – On – At. Vậy cạch sử nhửng mức 3 giới tự nà là gì? Hãy đồng chúng tôi tìm hiểu qua bài bác viết lách dưới đây.

Học tiếng Anh: Bí kíp sử nhửng giới tự “in – on – at” thiệt chính xác

Ba giới tự trong suốt tiếng Anh chỉ thì kì phổ thông nhất

“In – On – At” thắng phân chia theo ảnh kim tự tháp. Theo đấy, cạc giới tự “In – On – At” thắng sử nhửng tuần tự trong suốt việc biểu lộ kiêng kị thì kì: chung chung – khá bao quát – cụ thể. Như cố, mỗi đơn loại giới tự sẽ thắng sử nhửng đồng những cạch củac khác rau. Cụ thể:

Giới tự “In” chỉ thì kì

“In” là co cụm tự thắng sử nhửng kèm cặp đồng cạc co cụm tự chỉ thì kì đặt nói phắt đơn kiêng kị thì kì đã lâu. Ví nhử như:

• Một thế kỷ: in the 21th century

• Một thập kỷ: in the 90’s

• Một năm: in 1987

• Tháng: in May, in June

• Tuần: in two weeks

• Chỉ cạc nhút nhát trong suốt ngày: in the morning, in the afternoon

• Chỉ cạc vụ trong suốt năm: in summer, in winter

Giới tự “On” trong suốt thì kì:

• Được sử nhửng đồng cạc của trong suốt tuần: on Monday, on Saturdays

• Dùng đặt chỉ tháng ngày cụ thể: on September 20th

• Dùng đồng những ngày y có chứa chấp đuôi “day”: on Valentine’s day, on Christmas Day, on birthday;

Giới tự “At” chỉ thì kì trong suốt tiếng Anh

Đây là giới tự thắng sử nhửng phổ thông đặt chỉ đơn mốc xì thì kì cụ thể. Vì cố, nó đền rồng đi kèm cặp đồng cạc tự mức như sau:

• Đứng trước giờ: at 8 a.m, at 10 p.m

• Đứng trước đơn thì chấm chính xác: at dawn (vào nhát rạng đông); at midnight (vào nhát trời ơi tối), at lunch (vào nhút nhát trưa).

• Đứng trước đơn cơ hội đặc biệt nhưng mà đừng có chứa chấp hậu tố “day”. Ví nhử: a Christmas, at Mid – Autumn Festival.

Trên đây là cạch sử nhửng ba loại giới tự trong suốt tiếng Anh phổ thông nhất, thắng sử nhửng lắm nhất bây giờ. Hãy biên cóp lại những thành mức nà đặt sử nhửng chúng hàng ngày nghen.

Áp nhửng cạch học tiếng Anh qua video hiệu quả

Để học tiếng Anh hiệu quả hơn nữa, bạn thành ra tiến đánh theo ba bước chỉ dẫn học, hoàn thiện dần kỹ hay mức chúng tôi dưới đây.

• Bước 1: Xem thiệt kỹ video, thấu suốt hiểu nội dung căn bản video nói đến là gì

• Bước 2: Ghi cóp những tự, co cụm tự, mẫu ta li mới, thẳng tắp sử nhửng hàng ngày.

• Bước 3: Luyện đệp, sử nhửng chúng hàng ngày.

Để nắm vững cạc tri củac và tự tín sử nhửng tiếng Anh hàng ngày, hẵng trau dồi những tri củac hữu nhửng nà liền ôi thôi. Ngoài ra, bạn cũng thành ra tìm hiểu thêm những chủ đề, cạch sử nhửng tự mức hay những bài bác đệp riêng đặt nâng cao khả hay mức tao nghen. Chúc cạc bạn thành công.

Vũ Phong

Học tiếng Anh: Bí kíp dùng giới từ “in – on – at” thiệt chính xác
Rate this post