Học tiếng Anh: 90% người Việt phát âm sai cạc tự nào, bạn thời sao? (Phần 3)

Giáo dục - Khuyến Học

Học tiếng Anh: 90% người Việt phát âm sai cạc tự nè, bạn thì sao? (Phần 3)

1. Hướng dẫn cạch đọc cạc âm /t/ và /d/ chuẩn mực

Âm /t/ – đây là đơn âm vô que.

• Đặt đầu lưỡi clề đườngm vòm nướu bên trên.

• Đặt ven lưỡi clề đườngm với răng cấm trên.

• Bắt đầu lẩn trốn hơi, giữ luồng hơi bên sau răng.

• Đừng tốt bất cứ luồng khí nè đi qua mũi đất.

• Nhanh sít lề đường lưỡi xuống với thì lẩn trốn luồng hơi mở ra ngoài.

Âm /d/ – Đây là đơn âm hữu que.

• Tạo khẩu ảnh mồm chi âm /t/ cơ mà luồng hơi để mở ra yếu hơn.

• Dây que quản rung khi phát âm âm nè.

2. Hướng dẫn cạch đọc âm /b/ và /p/

Âm /b/ – Đây là đơn âm hữu que.

• Tạo khẩu ảnh mồm chi âm /p/.

• Dây que quản rung khi phát âm âm nè.

Âm /p/ – Đây là đơn âm vô que.

• Nhẹ nhàng mím muôi, 2 muôi clề đườngm rau.

• Bắt đầu lẩn trốn hơi, giữ luồng hơi bên sau muôi.

• Không tốt bất cứ luồng khí nè đi qua mũi đất.

• Nhanh sít tách hai muôi tốt luồng hơi để mở ra ngoài tạo vách âm /p/.

• Khi phát âm âm nè, hàng que quản chứ rung.

3. Hướng dẫn cạch đọc âm /tʃ/ và /dʒ/

Âm /tʃ/ – Đây là đơn âm vô que.

• Âm nè để tạo vách tự 2 phụ âm /t/ và /ʃ/. Vì nuốm lưỡi cần xê dời tốt tạo để âm nè.

• Luyện đệp phát âm âm /t/ và âm /ʃ/ như hở học.

• Phát âm âm /t/ rồi sít vánh dời di trớt bên âm /ʃ/. Tăng tốc độ cho tới khi chúng phối hợp vách 1 âm.

Âm /dʒ/ – Đây là đơn âm hữu que.

• Tạo khẩu ảnh mồm chi âm /tʃ/ cơ mà hơi đi ra yếu hơn.

• Dây que quản rung khi phát âm âm nè.

Hãy theo dõi cạc bài học tiếp theo tốt với học và “nâng cấp” tiếng Anh hạng tui lên nhớ!

Vũ Phong

Học tiếng Anh: 90% người Việt phát âm sai cạc tự nào, bạn thời sao? (Phần 3)
Rate this post