Dạy và học Vật lý đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ biến

Giáo dục - Khuyến Học

Mục mục tiêu ngữ hội thảo nổi tạo nhịp gặp gỡ, thảo luận giữa những người làm công tác giảng dạy Vật lý ở cạc cơ sở đào tạo và nghiên cứu, chọc cạc bậc đào tạo trong suốt cả nước; đệ trình trưng những kết quả nghiên cứu lý luận và thật hoẵng, những kinh nghiệm trong suốt dạy học và đào tạo càn Vật lý, quản lý lam bang dai hoc, xây dựng chương đệ trình, soạn sách vío khoa chạy Vật lý và Khoa học thiên nhiên trong suốt chương đệ trình lam bang dai hoc phổ quát mới…

PGS.TSKH, Nhà vío quần chúng. # Nguyễn Thế Khôi - Chủ ngỏm Hội Giảng dạy Vật lý Việt Nam phát bảo tại hội nghị.

PGS.TSKH, Nhà vío quần chúng. # Nguyễn Thế Khôi – Chủ ngỏm Hội Giảng dạy Vật lý Việt Nam phát bảo tại hội nghị.

Phát bảo mở màn Hội nghị, PGS.TS Lưu Trang – Hiệu cả Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cho biết: Giáo dục Việt Nam nói chung, lam bang dai hoc bậc phổ quát nói riêng còn đổi thay cơ bản và toàn diện đồng mục tiêu dạy học dời từ bỏ trang bị tri thức qua phát triển năng lực, phẩm chất học trò, nổi giúp con người Việt Nam đủ bụng nuốm hòa tôi ra thời đại công nghệ 4.0 còn diễn ra khoẻ mã.

PGS.TS Lưu Trang – Hiệu cả Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) phát bảo mở màn hội nghị
PGS.TS Lưu Trang – Hiệu cả Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) phát bảo mở màn hội nghị

“Thực hoẵng còn nhằm ra cho cạc dài sư phạm, càn phổ quát những thách thức to và những sức ép không hề bé. Đó là, đối xử đồng cạc dài sư phạm tà tàm nuốm nào nhằm đào tạo để hàng ngũ càn cạc vội vàng, đào tạo hàng ngũ cán bộ quản lý lam bang dai hoc đủ năng lực thật hành chương đệ trình lam bang dai hoc phổ quát mới”, PGS. TS Lưu Trang nhấn khoẻ.

Hội thảo nổi đệ trình trưng những kết quả nghiên cứu lý luận và thật hoẵng, những kinh nghiệm trong suốt dạy học và đào tạo càn Vật lý
Hội thảo nổi đệ trình trưng những kết quả nghiên cứu lý luận và thật hoẵng, những kinh nghiệm trong suốt dạy học và đào tạo càn Vật lý

Đánh ví chạy nội dung chương đệ trình hội nghị bận nào, PGS.TSKH, Nhà vío quần chúng. # Nguyễn Thế Khôi – Chủ ngỏm Hội Giảng dạy Vật lý Việt Nam nhìn: Những vắng khoa học giới thiệu, san sẻ tại hội nghị bận nào có nội dung phong phú; có vấn đề thảo luận, bàn thảo còn để chúng ta rất quan liêu bụng; có có vắng san sẻ những kinh nghiệm hay trong suốt thật hoẵng dạy học… Đây mục tiêu thật là những nội dung có ý nghĩa quan liêu yếu, hăng hái trong suốt việc khích núp hoạt động đổi mới dạy và học Vật lý nổi đáp ứng đề nghị đổi mới chương đệ trình lam bang dai hoc phổ quát.

Khánh Hồng