Chủ ngoẻo thức giấc chỉ đạo mùa 11 cô giáo dài măng non bị “treo” biên chế

Giáo dục - Khuyến Học

Chủ nhổm UBND tỉnh giấc Bình Định Hồ Quốc Dũng nhỉ chỉ đạo cạc ngành can hệ đề pa nghị sát hạch, xét tuyển chọn đặc cạch nhân viên đối xử đồng cạc dài hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy toan trong suốt tháng 10/2018.

Trường Mầm non 19-5 (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định), chốn 11 tía bị treo biên chế có năm qua.
Trường Mầm non 19-5 (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định), chốn 11 tía bị “treo” biên chế có năm qua.

Ngày 9/10, Chủ nhổm UBND tỉnh giấc Bình Định Hồ Quốc Dũng nhỉ chủ trì lát tiến đánh việc đồng UBND huyện Phù Cát béng việc tuyển chọn dụng nhân viên tại Trường Mầm non 19-5 thuộc làu Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát. Cuộc hội đương có tham lam tham gia mức Phó Chủ nhổm UBND tỉnh giấc Nguyễn Tuấn Thanh và đại diện lãnh đạo Sở Nội mùa, Sở GD&ĐT.

Sau khi nhai UBND huyện Phù Cát mỏng béng việc tuyển chọn dụng nhân viên tại Trường Mầm non 19-5 và cạc quan điểm mức cạc thành viên tham gia hội, ông Hồ Quốc Dũng – Chủ nhổm UBND tỉnh giấc Bình Định đề pa nghị UBND huyện Phù Cát khẩn trương thực hành công tác tuyển chọn dụng nhân viên ngành GD&ĐT huyện theo đúng quy toan mức Nhà nác.

Theo đấy, Chủ nhổm UBND tỉnh giấc đề pa nghị UBND huyện Phù Cát, trong suốt tháng 10/2018 hoàn trả thành công tác xét tuyển chọn đặc cạch nhân viên đối xử đồng cạc dài hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy toan (trong suốt đấy, có 11 tía đương trao kèo cần lao tại Trường Mầm non 19-5).

Chủ nhổm UBND tỉnh giấc cũng trao Sở Nội mùa kết hợp, chỉ dẫn, giám sát và chịu bổn phận béng lớp lang, thủ tục tổ chức tuyển chọn dụng nhân viên ngành GD&ĐT huyện Phù Cát theo đúng quy toan mức Nhà nác. Đồng thời, trao Sở GD&ĐT chủ trì, kết hợp đồng UBND huyện Phù Cát ra đề pa thi tuyển chọn dụng nhân viên ngành GD&ĐT huyện Phù Cát bảo đảm an toàn, bí ẩn theo quy toan.

Có cô giáo nhỉ công tác trưởng 20 năm cơ mà chả thắng ra biên chế.
Có cô giáo nhỉ công tác trưởng 20 năm cơ mà chả thắng ra biên chế.

Theo mỏng mức UBND huyện Phù Cát, 11 tía mức Trường măng non 19-5 đủ điều kiện theo quy toan xuể xét tuyển chọn đặc cạch ra biên chế tự năm 2014. Tuy nhiên, năm 2012-2013, quá trình tựng lớp hóa dài măng non thời mạng cháu mức dài nà giảm tự 420 xuống chỉ đương 276 cháu. Trong khi đấy, dài nhỉ có 18 biên chế tía vì vậy huyện Phù Cát xin giãn thời kì xét đặc cạch sang năm sau vì lo dôi biên chế tía. Vì huyện muộn xử lý vì vậy khi có Luật Viên chức thời chẳng thể xét đặc cạch cạc tía nà ra biên chế.

Như Dân trí nhỉ có bài xích đề pa đạt, 11 tía trao kèo tại Trường Mầm non 19-5 (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định) có có năm công tác cơ mà chả thắng xét tuyển chọn ra biên chế. Đặc bặt, có dài hợp cô giáo nhỉ hơn 20 năm cống hiến cũng chả thắng ra biên chế. Quá bức xúc, 11 cô giáo nà nhỉ có dò tiến đánh một “cầu cứu” gửi cạc cơ quan chức năng. Tuy nhiên, UBND huyện Phù Cát muộn xử lý, hoi bất bình và qua đời lợi quyền cho cạc cô.

Doãn Công

Chủ ngoẻo thức giấc chỉ đạo mùa 11 cô giáo dài măng non bị “treo” biên chế
Rate this post