Chị Chu Hồng Minh tái trúng cử Chủ ngoẻo Hội Sinh hòn Hà Nội

Giáo dục - Khuyến Học
Các đại biểu hãy họp yêu thơ ấuơng bầu BCH Hội Sinh hòn TP Hà Nội khóa VII
Các đại biểu hãy họp yêu thơ ấuơng bầu BCH Hội Sinh hòn TP Hà Nội khóa VII

Đại họp Hội sinh hòn TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra trong suốt 2 ngày 23 và 24/10/2018, đồng sự tham lam tham gia cụm tự 400 đại biểu ưu tú là cạc cán bộ họp, họp hòn, sinh hòn ưu tú đại diện cho 600.000 sinh hòn Thủ đô.

Tại cnhang trình đả việc, Đại họp hãy họp yêu thơ ấuơng bầu Đoàn Chủ quẹo gồm 9 người, ban thơ ấu ký gồm 2 người. Đại họp tán thành đồng số phận lượng và danh sách Ban Kiểm tra nhân cạch đại biểu gồm 9 người. Đại họp phê chuẩn cnhang trình, quy chế đại họp; Báo đại cáo kết quả rà soát nhân cạch đại biểu; Tổng vừa quan điểm tắt hùn ra tham gia thảo bẩm chính trị; Báo đại cáo kiểm điểm cụm tự BCH khóa VI, Hiệp yêu thơ ấuơng bầu Ban Kiểm tra Hội Sinh hòn Thành phố xá khóa VII. Đại họp hãy họp yêu thơ ấuơng bầu BCH Hội Sinh hòn TP Hà Nội khóa VII, gồm 45 người.

Cùng ngày 23/10, Hội nghị Ban chấp hành Hội Sinh hòn thị thành khoá VII, nhiệm kỳ 2018 -2023 bận mực tàu nhất thống nhất bầu chị Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thơ ấu Thành đoàn, Phó Chủ quẹo Hội Sinh hòn Việt Nam, Chủ quẹo Hội Sinh hòn thị thành Hà Nội khóa VI giữ chức Chủ quẹo Hội Sinh hòn thị thành Hà Nội khóa VII.

Chị Chu Hồng Minh thắng bầu đả Chủ quẹo Hội Sinh hòn thị thành Hà Nội khóa VII.
Chị Chu Hồng Minh thắng bầu đả Chủ quẹo Hội Sinh hòn thị thành Hà Nội khóa VII.

Hội nghị BCH cũng bầu 4 Phó Chủ quẹo Hội Sinh hòn thị thành Hà Nội khóa VII, bao gồm: Ngô Văn Thiện, UVBTV, Trưởng ban Thanh niên dài, Phó Chủ quẹo Thường túc trực Hội Sinh hòn thị thành khóa VI; Nguyễn Mạnh Linh, Phó ban Thanh niên dài Thành đoàn Hà Nội; Hứa Thanh Hoa, Chủ quẹo Hội Sinh hòn Đại học Quốc gia Hà Nội; Ngô Tuấn Sơn, Chủ quẹo Sinh hòn dài Đại học Kinh tế Quốc dân…

Trong số phận 400 đại biểu tham lam tham gia Đại họp có 345 người thắng bầu tự cơ sở, đại biểu hẳn nhiên là Ủy hòn BCH Hội Sinh hòn TP Hà Nội khóa VI là 35 người, đại biểu chỉ định là 20 người; trong suốt đấy có 3 tấn sĩ, 46 thạc sĩ, 16 cử nhân; đương học đả bằng cấp 3 giá rẻ, đả bằng cấp 3 có hồ sơ gốc là 335 người.

Đại họp VII có nhiệm mùa đánh giá kết quả thực hành Nghị quyết Đại họp đại biểu Hội Sinh hòn Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2018; xác định đích, pnhang hướng công tác Hội và phong ùa sinh hòn Thủ đô nhiệm kỳ 2018 – 2023; bàn thảo, tắt hùn quan điểm ra tham gia thảo văn kiện Đại họp Hội Sinh hòn Việt Nam toàn quốc bận mực tàu X, Đại họp Hội Sinh hòn Việt Nam TP Hà Nội bận mực tàu VII; bầu ra BCH nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu tham gia Đại họp Hội Sinh hòn toàn quốc bận mực tàu X. Đại họp có ý nghĩa quan yếu, khẳng định kiên tâm thi đua học tập, đoàn luyện, tự nguyện, sáng tạo, họp gia nhập hùn phần xây tham giang Thủ đô và tổ quốc nhiều xinh xẻo, văn minh, đương đại.

Tại phiên đả việc mực tàu nhất sáng 23/10, đoàn đại biểu sinh hòn tham lam tham gia Đại họp thực hành Lễ báo công tại Lăng Chủ quẹo Hồ Chí Minh và dưng nhang tại Đài ngỡ niệm liệt sĩ Bắc Sơn, sau đấy tham lam tham gia cnhang trình Khai mạc triển lãm hình và không gian sáng tạo sinh hòn Thủ đô và đả việc tại phiên chính mực tàuc cụm tự Đại họp.

Chiều với ngày, cạc đại biểu tham lam tham gia 4 diễn đàn bàn thảo chạy cạc chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác triển khai phong ùa “Sinh hòn 5 tốt”; “Đổi mới công tác tuyên truyền, đả bằng cao đẳng giả cho sinh hòn”; “Sinh hòn Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo”; “Phong ùa tự nguyện cụm tự sinh hòn Thủ đô trong suốt thời đại mới”.

M.C