Cách nè kiểm soát hành vi thứ trẻ từ kỷ khi học ở dài măng non?

Giáo dục - Khuyến Học
Thiếu kỹ hay, cạc cô giáo rất khó ngia tộcc khi coi sóc và bảo ban bé P.
Thiếu kỹ hay, cạc cô giáo rất khó ngia tộcc khi coi sóc và bảo ban bé P.

Theo thông báo từ bỏ Trường Mầm non B Trực Đại (huyện Trực Ninh, Nam Định), bé nam N.T.P. (SN 2014) có giấy chứng nhận co cụm từ Bệnh cáo Nhi Trung ương đi việc bị rối loạn phổ từ kỷ, muộn vạc triển trí não.

Trên thực tại, bé P. nhỉ từ bỏng tốt can thiệp và điều ngoại trừng trị giàu đợt tại Bệnh cáo Nhi Trung ương. Trong quá trình điều ngoại trừng trị, chính cạc chuyên viên can thiệp trực tiếp cho bé P. cũng gặp rất giàu khó khăn trong suốt kiểm soát hành vi co cụm từ bé.

Trong khi đấy, dù rằng có kiêng kị 1,5 triệu trẻ em khuyết tật trên hết nác (theo mộng tính hạnh tại Hội thảo quốc tế lượt mực nhất đi tìm việc đả tuần trung vội trẻ rối loạn vạc triển, đánh giá, can thiệp và xây dựng môi trường gia tộcc tìm việc đả tuần trung vội ăn gia nhập tổ chức ngày 30/10/2017) mà chuyên đề tìm việc đả tuần trung vội đặc biệt trong suốt chương trình đào tạo thầy chứ tốt coi quý trọng. Do là khuơ từ lựa do vậy gần như chứ có cô giáo ngày mai nà lựa. Ngay hết vội chừng tráin lý cũng chứ tốt gia tộcc.

Do đấy, theo TS Nguyễn Thành Nam, Trường ĐH Giáo nhửc, ĐH Quốc gia Hà Nội, thành viên co cụm từ Hiệp gia tộcp Tâm lý và Giáo nhửc Việt Nam (VAPE), cần có những giải pháp trmộng mắt tốt hỗ trợ thầy tìm việc đả tuần trung vội những gia tộcc trò có khuyết tật trí não như rứa nà. Đó là những vấn đề hành vi co cụm từ em cần tốt phân tách do cạc nhà chuyên khuơ (nhà tâm lý rơi sàng, chuyên gia đi tìm việc đả tuần trung vội đặc biệt) sau khi tốt tiếp cận và quan sát em trực tiếp.

TS Thành Nam phân tách: Đầu tiên cần xác định ngày nay gia tộcc trò nà đương có những vấn đề hành vi nà? Theo cạc thông báo thu tốt và quan sát xong clip, gia tộcc trò nà đương có hành vi bộc vạc hoẵng tính hạnh xâm kích (dận quanh cữ, nhảy đầm nhót vạc ra tiếng chừngng, dậm khoẻ chân xuống sàn…); hành vi từ hoi hại cho bản thân (từ đập đầu ra am hiểu, gióng bản thân…) và hành vi phá hủy hát tuồng đoàn (cặp hát tuồng ra sàn hay là cặp hát tuồng ra người khác hoi hỏng, gẫy vỡ…).

Thứ hai, cần xác định lại xem trong suốt những hếtnh ngộ nà thời hành vi xuất hiện. Ví nhử như khi người khác chứ đả theo ý tớ, khi giả dụ đợi chờ lâu, khi bị thắt ngồi ra bàn ăn hay là nằm xuống đi ngủ. Nếu hành vi tăng chừngng và phá phách trầm quý trọng hơn trong suốt đơn đôi tháng thời cần giả dụ hỏi xem có những tráo chũm gì mới xảy ra hay chứ (ví nhử như trẻ mới tráo thuốc; trẻ mỏi mệt do thiếu ngủ; người coi sóc bị bệnh hay dọ việc do vậy chứ con tương tác đồng trẻ…). Loại ngoại trừ những nguyên tố đả xuất hiện hành vi nếu như có thể.

Cũng cần tìm hiểu xem những gì gia tộcc trò thú vị tốt dùng đả phần thơ từởng khi trẻ có hành vi ăn gia nhập. Ví nhử như cho phép đi dạo ở sân nhởi, tốt ăn keo kiệt, tốt tô màu, tốt ngồi nhởi đồng hát tuồng nhởi ưa thú vị… Sử nhửng chúng như những phần thơ từởng tốt khuyến khích trẻ có hành vi ăn gia nhập.

Thứ ba, cần phân tách xem hành vi co cụm từ gia tộcc trò có đích gì? Ví nhử hành vi dận nhảy đầm vạc ra tiếng chừngng có đích tốt vấn sự tốt ý co cụm từ người khác và tốt giải tỏa hếtm giác ngay ngáy. Hành vi từ hoi hại cho bản thân và phá hủy hát tuồng đoàn là tốt hoi sức ép thắt người khác giả dụ đả theo ý tớ và tốt giải tỏa những hếtm giác khó chịu khi bị giới hạn hành vi hay là giả dụ đả gì đấy mà trẻ chứ muốn. Từ đấy đề xuất những hành vi chũm rứa dễ tốt chấp thuận hơn.

Ví nhử như cô sẽ báo trmộng thời kì giả dụ đợi chờ, giả dụ ngồi ăn hay là đi ngủ cho trẻ và nhấc đi phần thơ từởng mà trẻ thú vị nếu như trẻ thực hành theo lãi cô. Cô giáo sẽ tốt ý và khen ngợi tuần lãi khi trẻ tĩnh tâm hay là hạn chế tốt hoạt chừngng co cụm từ tớ. Cô giáo cũng có thể huấn luyện trẻ hít thở sâu, thổi bong thông phong tốt thơ từ giãn hay là bóp căn vặn 1 trái thông phong cao su như đơn cạch tốt giải tỏa cạc hếtm giác ngay ngáy khó chịu. Bất căn cứ khi nà trẻ trở thành tốn kiểm soát hay là rầm rĩ, trẻ sẽ tốt nhấc dùng cạc kỹ thuật thơ từ giãn hay là bóp căn vặn thông phong.

Và tốt có thể phân tách tốt hành vi co cụm từ trẻ và đeo ra những chiến lược huấn luyện, hỗ trợ, tráin lý hành vi gia tộcc trò, TS Thành Nam cho rằng: “Nhà trường gia tộcc do vậy liên kết đồng cạc chuyên gia tâm lý, tìm việc đả tuần trung vội đặc biệt tại cạc trường gia tộcc đả tuần trung vội giả uy tín tốt gia tộc thực hành công tác đánh giá ban sơ, lên kế hoạch chương trình và huấn luyện cho thầy đảm nhiệm cạc cữ có gia tộcc trò hòa gia nhập (nếu như chứ có thầy tìm việc đả tuần trung vội đặc biệt chuyên trách). Mỗi nhà tâm lý có thể hỗ trợ đánh giá và lên chương trình cho đơn co cụm trường gia tộcc tốt kiệm mộng nguồn nhân công”.

Trần Phương

Cách nè kiểm soát hành vi thứ trẻ từ kỷ khi học ở dài măng non?
Rate this post