9X Việt xuất sắc tại Mỹ: “Công nghệ giáo dục trang bị cho mình tư duy tiếng nói bừa tốt”

Giáo dục - Khuyến Học

Nguyễn Siêu, chàng nam Việt trúng tuyển 7 trường hụic ĐH danh ví Mỹ năm 2013, từng “hoi sốt” mạng xã hội năm 2015 với phát biểu về việc cuồng hoa hậu của người Việt. Tốt nghiệp tày Cử nhân dịp Điện ảnh và Truyền thông thạo tại lam bang trung cap gia Vassar, New York (top 12 nác Mỹ) loại xuất sắc xinh xẻo (GPA: 3.9/4.0), Nguyễn Siêu hiện nay đang đánh việc tại tập đoàn lan truyền thông thạo to mực tàu Mỹ – Paramount Network.

Từng là người từng học phương pháp Công nghệ đánh tày trung vội mực tàu GS. Hồ Ngọc Đại tại trường hụic Tiểu hụic Thực Nghiệm cạch đây 17 năm, Nguyễn Siêu có bài bác cứt tách chỉ rõ hiệu quả đánh tày trung vội mực tàu chương đệ trình đánh tày trung vội công nghệ đang hoi tranh luận trong suốt dư luận.

Dưới đây là bài bác san sớt ý kiến mực tàu Nguyễn Siêu:

Ngày cũ, tôi hụic vội 1 tại trường hụic Tiểu hụic Thực Nghiệm, thuộc lòng trọn vẹng điểm Công nghệ đánh tày trung vội mực tàu chính bố Đại. Bộ sách Tiếng Việt tôi xuể hụic trong suốt 5 năm từ bỏ 2001 đến 2005 chính là cỗ sách nà, cỗ sách dạy hụic trò đọc cạc vô số trọn vẹn.# vuông mà mọi rợ người đang chỉ trích kịch liệt mấy ngày bữa nay.

Thời ấy, trường hụic tôi là chỗ độc nhất dạy hụic theo chương đệ trình Công nghệ đánh tày trung vội, trong suốt khi bạn bè với trang lứa ở cả thảy cạc trường hụic đánh tày trung vội nghề khác đều hụic theo sách vío khoa bừa lứa mực tàu Bộ GD&ĐT. Chính vì nhẽ ấy mà trường hụic tôi có gã “Thực Nghiệm”, nghĩa là chỗ thí nghiệm đơn chương đệ trình dị biệt, đơn chương đệ trình đánh tày trung vội chớ hề hệt với số đông.

Nguyễn Siêu (đâm ra năm 1995) là chàng nam có thành tích hụic tập xuất sắc xinh xẻo, hoi ấn tượng với nhiều bài bác ý kiến, góc nhòm sắc xinh xẻo sảo trong suốt cọng với du hụic trò Việt - đơn người hụic chương đệ trình công nghệ đánh tày trung vội mực tàu GS. Hồ Ngọc Đại trọn vẹn vẹn 5 năm.

Nguyễn Siêu (đâm ra năm 1995) là chàng nam có thành tích hụic tập xuất sắc xinh xẻo, hoi ấn tượng với nhiều bài bác ý kiến, góc nhòm sắc xinh xẻo sảo trong suốt cọng với du hụic trò Việt – đơn người hụic chương đệ trình công nghệ đánh tày trung vội mực tàu GS. Hồ Ngọc Đại trọn vẹn vẹn 5 năm.

Năm 2005, trường hụic đánh tày trung vội nghề Thực Nghiệm xuể đề nghị dứt dạy theo chương đệ trình Công nghệ đánh tày trung vội và bắt đầu dùng cỗ sách bừa lứa mực tàu Bộ GD&ĐT. Khóa 2001 – 2005 mực tàu tôi do vậy chi là trang lứa hụic trò Thực Nghiệm rút cá xuể hụic tập trọn vẹn vẹn 5 năm với chương đệ trình mực tàu bố Đại.

Mấy ngày bữa nay, chộ cọng với căn số tranh luận quách việc hụic trò giả dử chỉ ảnh vuông, ảnh trọn vẹn.# đặng đọc cốp ấu thơ, quách cạch đánh vần vốn âm kẹp “iê” là “ia,” mà tôi ngẩn người ra vì thiệt sự chớ hiểu mọi rợ người chỉ trích cái gì và vì sao lại chỉ trích. Ngẫm đơn lúc, tôi mới nhé ra ngoài số ít những người như tôi nhỉ hụic ở trường hụic đánh tày trung vội nghề Thực Nghiệm trước năm 2005, chớ đơn ai khác biết đến chương đệ trình dạy hụic nà.

Đối với tôi thời chương đệ trình Công nghệ đánh tày trung vội là đơn của rất mực thân thuộc lòng, đang đối xử với mọi rợ người thời nó lại xuể lừa cho hai chữ viết lách “cải cạch”. Sau vài ba năm bị tạm thời dứt, chương đệ trình nhỡ xuể cho phép thuật quay lại giảng dạy tại đơn kẹp trường trên cả nác.

Nói “cải cạch” thời cố nhiên là ai cũng ngờ vực, cũng e ngại, do vậy tôi hiểu vì sao mọi rợ người lại có phản ứng dữ dội như vậy. Tuy nhiên, mọi rợ người do vậy hiểu nó chớ giả dử là đơn chương đệ trình “cải cạch”, vì nó chớ hề mới.

Với nhân dịp cạch là đơn người nhỉ hụic chương đệ trình nà cạch đây 17 năm, tôi muốn khẳng định hai điều: Thứ nhất, đây là đơn chương đệ trình dạy tư duy ngôn hạng lộn xộn kỳ thắng, và của hai, nhờ vả chương đệ trình Tiếng Việt theo phương pháp Công nghệ đánh tày trung vội mực tàu bố Hồ Ngọc Đại mà tôi có xuể khả năng ngôn hạng mực tàu ngày bữa nay.

Khối trọn vẹn.#, vuông: Dạy cạch tư duy ngôn hạng cầm vì chỉ biết đọc, viết lách

Mình muốn giảng giải điều xong xuôi đắt mà mọi rợ người đang tranh luận nhiều nhất: mục đích mực tàu việc nhòm ảnh vuông, vô số trọn vẹn.# đặng đọc cốp ấu thơ là gì?

Điều của nhất mà tôi xuể dạy trong suốt tầng tiếng Việt trước cả mực tàu cả chũm cục tôi chính là ngôn hạng bao gồm hai thành phần căn bản: chữ viết lách và ngôn hạng. Bộ sách tiếng Việt mực tàu GS Hồ Ngọc Đại chớ bắt đầu từ bỏ chữ viết lách A, B, C, mà bắt đầu tày ngôn hạng, vì ngôn hạng là trạng thái trạng thái ngôn hạng trước cả mà con người dùng: đứa trẻ thẳng tắp sau khi đâm ra ra nhỉ biết khóc, khi to lên đơn tí thời biết bập bẹ đòi nạ, đòi bà, đang lên ba, lên bốn thời mới bắt đầu hụic viết lách chữ viết lách. Âm que do vậy chi đi trước con chữ viết lách.

Chương đệ trình Tiếng Việt mực tàu GS Hồ Ngọc Đại cũng bắt đầu từ bỏ thành phần căn bản mực tàu tiếng Việt: Âm. Học đâm ra xuể hụic quách âm que trước cả. Một “tiếng” phạt ra là đơn âm que, dù “tiếng” ấy có nghĩa hay chớ. “Tiếng” chính là đơn vị căn bản, đơn vị bé nhất mực tàu ngôn hạng. Ví dử: “dâm bụt” là đơn Từ, nghĩa là đơn đơn vị ngôn hạng có nghĩa, mà nó gồm hai Tiếng, nghĩa là hai đơn vị âm que, là “dâm” và “bụt.” Đứng đơn tôi, “dâm” và “bụt” là hai tiếng có trạng thái có nghĩa hay là chớ có nghĩa, mà ở những phẳng phiu hụic trước cả mực tàu chương đệ trình Công nghệ đánh tày trung vội, hụic trò chửa hụic quách Nghĩa, mà thuần tuý chỉ hụic quách Âm.

Chúng chỉ cần rằng hiểu “dâm bụt” có 2 tiếng, nghĩa là hai lượt mồm chúng bật ra, que quản rung đặng phạt ra đơn âm que nà đấy. Mỗi ảnh vuông, ảnh trọn vẹn.# trong suốt cỗ sách mực tàu bố Đại là bừa diện cho đơn Âm, đơn tiếng. Một cốp ấu thơ 6 chữ viết lách sẽ có 6 ảnh vuông; đơn cốp ấu thơ 8 chữ viết lách sẽ có 8 ảnh vuông.

Cách dùng ảnh vô số cầm cho chữ viết lách là đặng hụic trò quên đi nghĩa mực tàu từ bỏ, vì đấy chớ giả dử là trọn vẹng lòng mực tàu những phẳng phiu đầu đi hụic
Cách dùng ảnh vô số cầm cho chữ viết lách là đặng hụic trò quên đi nghĩa mực tàu từ bỏ, vì đấy chớ giả dử là trọn vẹng lòng mực tàu những phẳng phiu đầu đi hụic

Cứ như vậy, hụic trò sẽ cầm cố xuể khái niệm quách “tiếng,” quách “âm,” đặng cứt tách rõ ràng rằng đơn cốp ấu thơ có 6 chữ viết lách thời mồm chúng giả dử phạt âm ra đầy đủ 6 “tiếng,” chớ sót “tiếng” nà. Cách dùng ảnh vô số cầm cho chữ viết lách là đặng hụic trò quên đi nghĩa mực tàu từ bỏ, vì đấy chớ giả dử là trọn vẹng lòng mực tàu những phẳng phiu đầu đi hụic. Chúng cần tụ tập 100% ra âm. Một khi cầm cố vững khái niệm quách âm que, đến những phẳng phiu kế tiếp kiến, hụic trò mới bắt đầu hụic quách từ bỏ, quách nghĩa, quách chữ viết lách.

Chương đệ trình Tiếng Việt nà dùng ảnh vuông, ảnh trọn vẹn.# đặng bừa diện cho cốp ấu thơ, chữ viết lách cũng là đặng giảng dạy hai khái niệm căn bản: “vật thiệt” và “vật cầm chũm”. Trong văn cảnh nà, ảnh vô số chỉ là “vật cầm chũm” cho ngôn hạng, ở đây đấyng vai trò là “vật thiệt,” mà nghĩ đơn cạch rộng hơn, bao quát hơn, chính ngôn hạng cũng chỉ là “vật cầm chũm” cho chũm giới “thiệt” ngoài kia. Chúng ta có trạng thái tai vạ hai ảnh trọn vẹn.# đặng “cầm chũm” cho hai tiếng “dâm bụt,” cơ mà hai tiếng “dâm bụt” quách thực chất cũng chỉ là “vật cầm chũm” cho đoá hoa dâm bụt đang nở hồng ngoài sân trường hụic.

Đây chính là triết hụic mực tàu ngôn hạng, mực tàu cạch lan truyền đạt thông thạo báo. Chương đệ trình tiếng Việt mực tàu bố Đại do vậy chi chú trọn vẹng dạy hụic trò cạch Tư duy ngôn hạng, bên cạnh việc chỉ biết đọc và viết lách.

Ngôn hạng chớ chỉ là biết cạch nói đơn từ bỏ, đọc đơn tiếng. Ngôn hạng cốt yếu lõi nằm ở sự tư duy. Tư duy ngôn hạng thắng thời cạch nhòm cá sống, cạch giải quyết vấn đề, cạch đánh việc sẽ thắng.

Các bậc phụ huynh chớ cần lo lắng…

Công việc hiện nay thời mực tàu tôi là đâm ra sản và dựng video lan truyền bá cho chênh Paramount tại Mỹ. Tư duy ngôn hạng xuể hụic tập, bồi đắp và gọt sắc xinh xẻo nhờ vả chương đệ trình Tiếng Việt mực tàu bố Hồ Ngọc Đại hả đấyng đơn vai trò rất quan yếu trong suốt cạch đánh nghệ thuật và đánh việc ngày qua ngày mực tàu tôi.

Ví dử, đặng lan truyền vận dời đơn thông thạo điệp nà đấy qua đơn video ngắn, khi nà thời ta cần dùng ảnh ảnh đánh “vật cầm chũm,” khi nà cần dùng lãi thuyết lí minh phía sau đánh “vật cầm chũm”? Cách đọc ấu thơ tày ảnh vuông, ảnh trọn vẹn.# trong suốt chương đệ trình Tiếng Việt mực tàu 17 năm trước cũng trang bị cho tôi đơn tư duy thắng quách NHỊP. Mỗi tiếng phạt ra tạo ra đơn thời cơ; 8 ảnh vuông là 8 thời cơ khác rau. Nhịp áp điệu là cốt yếu lõi mực tàu nghệ thuật: giả dử trần thuật chuyện theo thời cơ lượm hay muộn đặng quyến rũ, giả dử dựng video, dựng phim chũm nà đặng khán giả chớ cảm víc là sản phẩm nà lượm đến hạng khó hiểu hay là quá dềnh dang, lê thê. Mỗi khi viết lách hay dựng video, tôi đều “cảm” thời cơ và nhé lại những cái gõ thước ra từ bỏng ô vuông, vô số trọn vẹn.# mực tàu cô vío năm tầng 1 ở trường hụic Thực Nghiệm mực tàu tôi. Mình thiệt sự rất hàm ơn chương đệ trình Công nghệ đánh tày trung vội mực tàu bố Đại nhỉ giúp tôi xây dựng xuể khả năng ngôn hạng mực tàu ngày bữa nay.

Với nhân dịp cạch là đơn người nhỉ từ bỏng hụic qua chương đệ trình Tiếng Việt theo phương pháp Công nghệ đánh tày trung vội mực tàu bố Hồ Ngọc Đại, tôi có trạng thái khẳng định là chương đệ trình nà tụ tập phạt triển cốt yếu lõi mực tàu tư duy lộn xộn kỳ thắng. Đúng, chương đệ trình nà khó, mà quách lâu trường điều đấy sẽ đem lại hiệu quả cao. Mình từ bỏng nhé khi ra vội 2, chớ hụic ở Thực Nghiệm nữa, dời qua trường hụic khác và giả dử hụic theo chương đệ trình bừa lứa mực tàu Bộ Giáo dửc, tôi chớ chộ có gì khó khăn cả.

Chương đệ trình Công nghệ đánh tày trung vội nhỉ dạy tôi Truyện Kiều và phép thuật tu từ bỏ ẩn dử từ bỏ năm tầng 4, cho tôi hụic đơn kho tàng văn chương Nga và Đông Âu từ bỏ năm tầng 5, do vậy khi dời qua chương đệ trình bừa lứa ở năm tầng 6, tôi chộ mọi rợ của cũng thường ngày.

Chính vì xuể tiếp kiến xúc với Truyện Kiều, với văn chương cổ điển chũm giới từ bỏ rất sớm mà tôi đem lòng thương Tiếng Việt và ngôn hạng đơn cạch rất sâu nặng. Nếu có khoa hụic nà tôi kiêu hãnh là tôi hụic tài nhất suốt những năm phổ biến, thời tôi có trạng thái khẳng định đấy là khoa Ngữ văn. Bài luận trong suốt cỗ hồ sơ nhỉ tiễn đưa tôi ra 7 trường hụic Đại hụic Mỹ vụ xuân năm 2013 cũng viết lách quách sự nhiều xinh xẻo mực tàu tiếng Việt.

Mình cỗc trực viết lách trên Facebook và cũng mới xuất bản đơn thu hút sách, và cho dù bạn đọc có dị với với những ý kiến mực tàu tôi đi chăng nữa, tôi nghĩ mọi rợ người cũng có trạng thái tử thi thừa nhận cạch dùng ngôn hạng mực tàu tôi khá chính tử thi và trơn tuột. Kể ra cả thảy những điều trên đây chớ giả dử đặng khoe, mà chỉ đặng chứng minh cho cạc bậc phụ huynh chộ là hụi chớ cần lo lắng. Con cái hụi có hụic đánh vần tày ảnh vuông, ảnh trọn vẹn.# thời cũng chớ sao đâu. Nó sẽ ổn thoả ôi thôi, có khi đang tài nữa.

Chương đệ trình Tiếng Việt mực tàu GS Hồ Ngọc Đại chớ hề đánh qua đời đi sự tinh khiết, nhiều xinh xẻo mực tàu tiếng Việt đâu, do vậy chớ lấy cớ “tinh đần dân tộc” đặng chỉ trích, nguyền rủa. Nếu thiệt sự thương nác, thiệt sự muốn dân tộc tôi càng ngày càng tài hơn, thời hỉ giữ đơn chiếc đầu bật đặng đấyn thừa nhận những nghiên cứu khoa hụic, những phạt kiến mới. Nếu có nguyền rủa, chê cười, thời trước cả hỉ tìm hiểu thiệt kỹ quách cái của mà bạn đang nguyền rủa. Nếu chớ, bạn chỉ đang từ bỏ cười sự ngu dốt mực tàu chính tôi.

Nguyễn Siêu

Từ New York, Mỹ

9X Việt xuất sắc tại Mỹ: “Công nghệ giáo dục trang bị cho mình tư duy tiếng nói bừa tốt”
Rate this post