Phó Chủ ngoẻo nước: “Dạy trẻ khuyết tật cần giàu nỗ sức và ái tình thương”

Phó Chủ ngoẻo nác Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ 48 bắt gương kiền điển hình có lắm cống hiến cho sự nghiệp tìm việc làm bằng trung cấp học trò ktiết tật. Chiều ngày 14/11, Phó Chủ ngoẻo nác Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ 48 bắt gương kiền điển hình có lắm cống […]

Continue Reading

“Vỡ mộng” cùng dài chấm

Rõ ràng, đặng có đặng kết quả ấy, hành trình học tập ngữ danh thiếp con chẳng hề đơn giản. Thế thành ra, trưởng bố mẹ nhầm con đề pau trưởngm chộ vô đồng náo nức, kiêu hãnh nếu như ra đặng ngôi trường học nè. Vậy mà chỉ sau đơn thời kì ngắn, bao […]

Continue Reading